Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 3

Adviezen EHBO en COVID-19

Posted on

In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis probeert duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen. [lees meer]


Corona, update

Posted on

De overheid heeft op 23-03-2020 de richtlijnen verder aangescherpt. De maatregelen gelden thans tot 1 juni 2020. Als vereniging kunnen we niet anders dan deze nieuwe maatregelen en richtlijnen in acht nemen.

Voor de vereniging betekent dit concreet:

  • De Algemene Ledenvergadering (09-04-2020) gaat niet door en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.
  • Geplande bestuursvergaderingen en overleggen van en met praktijkdocenten in ons verenigingsgebouw komen te vervallen.
  • De lopende opleiding EHBO wordt gestaakt. Zo mogelijk wordt de cursus in het najaar voortgezet.
  • Het organiseren van nieuwe EHBO, AED/Reanimatie cursussen wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
  • De module ‘Hulpverlening’ kan geen doorgang vinden.
  • Onze toezeggingen voor wat betreft ondersteuning bij evenementen komen te vervallen. Organisaties die hun evenement verplaatsen naar een datum later dit jaar worden geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen. (https://www.ehbo-assen.nl/aanvraag-hulpverlening/)
  • Ons verenigingsgebouw is gesloten.

Corona maatregelen

Posted on

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Overheid samen met het RIVM nieuwe richtlijnen aangekondigd teneinde het Corona virus de baas te kunnen worden. Aansluitend heeft het landelijk bestuur van de vereniging de afdelingen geadviseerd. De EHBO vereniging volgt de adviezen van Overheid/RIVM en het landelijk verenigingsbestuur.

Eén en ander houdt in dat, in ieder geval tot 31 maart 2020, de activiteiten van de vereniging stil gelegd worden. Concreet betekent dit dat de lopende EHBO cursus, de cursus en herhalingslessen wandelletsel, de cursus en herhalinglessen EHBDD, de workshop Dementie en de workshop Schokkende gebeurtenissen uitgesteld worden. De toezeggingen voor wat betreft de ondersteuning bij hulpverleningen worden ingetrokken.

In onze agenda staan na 31 maart ook allerlei activiteiten. Op dit moment valt over het al dan niet doorgaan hiervan geen voorspelling te doen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.


EHBO cursus op woensdagavond

Posted on

vervolgles
Informatievideo over wat de afdelingen van de Koninklijke EHBO allemaal doen. Cursus geven, mensen leren helpen, ondersteunen van evenementen. Iets voor u?

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 29 januari 2020 met een nieuwe, 12 wekelijkse, EHBO-cursus op woensdagavond. De cursus wordt in april 2020 afgesloten met een examen op zaterdag.
De cursus omvat naast de basis onderdelen o.a. reanimatie met behulp van een AED, verbandleer en eerste hulp aan kinderen. Tijdens de cursus wordt de theorie behandeld maar ook veel praktisch geoefend. Met behulp van Lotus slachtoffers worden ziektes, letsels en verwondingen realistisch nagebootst.
Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog mogelijk.


Stilzitten? Geen tijd voor…

Posted on

De TT en de randactiviteiten zijn al weer enige dagen achter de rug. Inmiddels zijn de materialen opgeruimd en is de administratie op een haar na afgerond. Op dit moment zijn we heel druk met de ondersteuning bij verschillende evenementen. De Fiets4daagse, DTM demonstratie aan de Vaart Z.Z. en de autoraces op het TT Circuit, de Jeugdtour, Truckstar, Gamma Racing Days, Fietscross en de 24 mijl van Assen om maar een paar te noemen. Over stilzitten gesproken…

De herhalingslessen voor de leden staan in de periode september-december ook weer op de rol. Instructeurs hebben afgelopen maanden een lesprogramma opgesteld. De les-coördinatoren hebben op hun beurt een planning en groepsindeling gemaakt. In de tussentijd zijn lotus slachtoffers aangevraagd en is het benodigde materiaal geregeld. Wat nu nog rest is het uitnodigen van de leden. De bestanden zijn inmiddels verzonden naar onze huisdrukker. Binnenkort valt één en ander bij de betrokkenen op de mat.

In november organiseren wij een EHBO-cursus op zaterdag. Bij voldoende aanmelding willen we ook nog een opleiding Reanimatie/AED starten. Kortom, bijna geen tijd voor vakantie….


30 maart, Reanimatie/AED cursus

Posted on

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Thuis, op het werk maar even goed op de openbare weg of tijdens een wandeling in het bos. Voor iemand die getroffen wordt door een hartstilstand is snelle en adequate hulp van levensbelang. Snel starten met reanimeren is belangrijk en in combinatie met een AED (automatische externe defibrillator) wordt de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger. Gelukkig is er steeds vaker een AED binnen handbereik. Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken volgen, leren reanimeren (met de AED) als integraal onderdeel van de opleiding. Maar zijn zij altijd in de buurt?
De EHBO vereniging organiseert op 30 maart een cursus reanimatie/AED. Meer informatie op deze <pagina>.


EHBO – drank en drugs

Posted on

 

Eerste hulp bij drank en drugs. Ook vrijwilligers van onze vereniging kunnen er mee te maken krijgen. Een eerste groep leden van de vereniging heeft afgelopen week de cursus EHBDD gevolgd. Een pleister op een wondje plakken is vrij eenvoudig. Bij de hulpverlening voor personen die als gevolg van het gebruik van stimulerende, verdovende of waarnemingsveranderende middelen de weg een beetje kwijt zijn komt iets meer kijken.

Tijdens de cursus werden door TVDrenthe opnames gemaakt. Klik hier voor de reportage.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.

 


EHBO cursus op woensdagavond

Posted on

vervolgles
Informatievideo over wat de afdelingen van de Koninklijke EHBO allemaal doen. Cursus geven, mensen leren helpen, ondersteunen van evenementen. Iets voor u?

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 16 januari 2019 met een nieuwe, 14 wekelijkse, EHBO-cursus op woensdagavond. De cursus wordt  in april 2019 afgesloten met een examen op zaterdag.
De cursus omvat naast de basis onderdelen o.a. reanimatie met behulp van een AED, verbandleer en eerste hulp aan kinderen. Tijdens de cursus wordt de theorie behandeld maar ook veel praktisch geoefend. Met behulp van Lotus slachtoffers worden ziektes, letsels en verwondingen realistisch nagebootst.
Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog mogelijk.


EHBO cursus op zaterdag

Posted on

vervolglesOp onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 10 november met een nieuwe, vier wekelijkse, EHBO-cursus op zaterdag. De overige cursusdagen staan gepland op 17 november,  1 december en 8 december. De cursus wordt op 15 december 2018 afgesloten met een examen. Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog mogelijk.

De volgende EHBO-cursus is een 14 wekelijkse EHBO cursus op woensdagavond. Bij voldoende aanmelding wordt medio januari 2019 gestart. Aanmelding voor deze cursus is nu reeds mogelijk.

 

 


Impressie jubileum

Posted on

Een impressie van de receptie en de feestavond ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum.