Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 3

Jarig…

Posted on

De vereniging is jarig vandaag. Precies 90 jaar.

Alle betrokkenen bij de vereniging, van lid tot erelid, worden langs deze weg van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit.


EHBO cursus op woensdagavond

Posted on

vervolgles
Informatievideo over wat de afdelingen van de Koninklijke EHBO allemaal doen. Cursus geven, mensen leren helpen, ondersteunen van evenementen. Iets voor u?

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 17 januari 2018 met een nieuwe, 14 wekelijkse, EHBO-cursus op woensdagavond. De cursus wordt  in april 2018 afgesloten met een examen op zaterdag.
De cursus omvat naast de basis onderdelen o.a. reanimatie met behulp van een AED, verbandleer en eerste hulp aan kinderen. Tijdens de cursus wordt de theorie behandeld maar ook veel praktisch geoefend. Met behulp van Lotus slachtoffers worden ziektes, letsels en verwondingen realistisch nagebootst.
Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog mogelijk.


EHBO cursus op zaterdag

Posted on

vervolglesOp onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 11 november met een nieuwe, vier wekelijkse, EHBO-cursus op zaterdag. De overige cursusdagen staan gepland op 18 november, 25 november en 2 december. De cursus wordt op 9 december 2017 afgesloten met een examen. Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog beperkt mogelijk.

De volgende EHBO-cursus is een 14 wekelijkse EHBO cursus op woensdagavond. Bij voldoende aanmelding wordt medio januari 2018 gestart. Aanmelding voor deze cursus is nu reeds mogelijk.

 

 


Vereniging actief tijdens de TT

Posted on

 

Volg onze verrichtingen tijdens en op het TT Festival en het TT Circuit hier in ons TT Journaal.


Geslaagde proef met GPS trackers

Posted on

Vorig jaar is op kleine schaal, met behulp van mobiele telefoons, een test gedaan met GPS-tracking. EHBO-teams zijn tijdens een evenement te volgen op een speciale website. Het efficiënt kunnen aansturen van de EHBO-teams is één van de voordelen. Welk team is het dichtst bij een incident? Nu eenvoudig vast te stellen. Een coördinator of centralist hoeft geen tijdrovend vragenrondje meer te houden. Eén blik op de monitor is voldoende. De testresultaten waren van dien aard dat besloten is om de proef uit te breiden en de mobiele telefoon te vervangen voor een GPS tracker. Tijdens een paar evenementen is de GPS tracker gebruikt.

Met de positieve ervaringen in het achterhoofd is besloten om meer GPS trackers aan te schaffen. Afgelopen week zijn, tijdens Koningsdag en de Superbike motorraces op het TT Circuit, de nieuwe GPS trackers voor het eerst gebruikt. Op een kaart worden de beschikbare teams weergegeven. Door middel van een icoontje kan onderscheid gemaakt worden voor wat betreft de rol van een EHBO team. Er waren op het TT Circuit ook 2 teams van de vereniging beschikbaar op een mountainbike.


Eerste hulp tijdens TT 2017

Posted on
Sinds afgelopen weekend is het aanmeldingsformulier voor de TT 2017 geopend. Gelijktijdig is een digitale nieuwsbrief verzonden naar de leden en gepubliceerd op de website. We hebben het draaiboek weer uit de kast gehaald en zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Enkele voorbesprekingen hebben we inmiddels al achter de rug. De TT wordt dit jaar voor de tweede keer verreden op zondag. Het TT Festival omvat net als vorig jaar weer twee “echter” TT nachten.


Extra EHBO cursus, op dinsdagavond

Posted on

In de afgelopen periode is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor het volgen van een EHBO-cursus. De woensdagavond cursus, die 18 januari start, is al vol geboekt. Het bestuur van de vereniging heeft besloten een extra EHBO-cursus te organiseren. Op dinsdagavond. Bij voldoende aanmelding start de cursus op 28 februari 2017.
Aanvullende informatie over de cursus is te vinden op deze <pagina>.


Voorzitter krijgt kunstwerk overhandigd

Posted on

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging kreeg voorzitter André Kasemier een kunstwerk overhandigd. De aanleiding hiervoor was het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO waar de afdeling Assen naast een gouden districtsonderscheiding een cheque, te besteden aan een kunstwerk, in ontvangst mocht nemen.

Kunstenares Marinette (Galerie Meijdoorn) heeft het kunstwerk vervaardigd. ‘Best lastig’ aldus Marinette omdat ik bij de opdracht een aantal randvoorwaarden mee kreeg. ‘De gouden speld én Drenthe moesten er in terug komen. Van de voorzitter kreeg ik ook nog een lijstje met kernwoorden van de vereniging. ‘Of ik daar mee aan de slag kon?’ Ik heb getracht deze elementen in mijn werk terug te laten komen. Natuurlijk mochten de verenigingskleuren, blauw en geel, niet ontbreken, met deze toevoeging maakte ik het voor mezelf nog even iets moeilijker.’ 

Samen met de voorzitter onthulde Marinette het schilderij in het verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen. Een luid applaus van de aanwezigen tot gevolg. Marinette kreeg vele complimenten over de wijze waarop zij de vereniging zo treffend heeft kunnen neerzetten.

 

 

 

 

 

 

 


Districtsonderscheiding voor afdeling Assen

Posted on

De afdeling Assen is zaterdag 10 september onderscheiden met de gouden districtsonderscheiding. De hoogste onderscheiding die het district Drenthe kan toekennen aan personen of organisaties. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO, kregen vertegenwoordigers van de afdeling Assen de onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding, in de vorm van een speld, is slechts 5 keer eerder uitgereikt. Bij de onderscheiding hoort een cheque te besteden aan een kunstwerk.

In het bijzijn van de Commissaris van de Koning, de burgemeester van Hoogeveen, die zijn waardering uitsprak voor het vrijwilligerswerk en de voorzitter van het hoofdbestuur, sprak de voorzitter van het district lovende woorden over de wijze waarop de afdeling Assen MET ELKAAR de vereniging runt. En met “met elkaar” doelt hij op iedereen die zich inzet voor de vereniging.  En zo is het natuurlijk. Of je secretaris, penningmeester, coördinator, bij het instructie team hoort of vrijwilliger bent die zijn/haar dienst doet, je kunt de verschillende onderdelen niet goed uitvoeren zonder dat je “mekaar” nodig hebt.

Een mooie onderscheiding voor de afdeling Assen.


Hulpverleners voor TT

Posted on
Vanaf vanavond 19:00uur is het aanmeldingsformulier voor de TT geopend. Gelijktijdig is een digitale nieuwsbrief verzonden en gepubliceerd. Zoals in eerdere berichtgeving is gemeld hebben we het draaiboek vervroegd uit de kast gehaald. Doordat de TT dit jaar voor het eerst verreden wordt op zondag en vanwege het feit dat er een extra feest-nacht aan het TT Festival wordt toegevoegd is besloten eerder te starten met onze voorbereidingen. In vergelijking met 2015 zijn we precies één maand eerder met de opening van het aanmeldingsformulier.
Afgelopen week is een eerste versie van het EHBO-draaiboek naar de organisatie van het TT Festival verzonden. Op social media lezen we dat de organisatie het volledige draaiboek van het evenement naar de vergunningverlener heeft gezonden. Ons draaiboek is overigens 2Mb groot en nog niet eens helemaal compleet.

Twitter