Corona, update

De overheid heeft op 23-03-2020 de richtlijnen verder aangescherpt. De maatregelen gelden thans tot 1 juni 2020. Als vereniging kunnen we niet anders dan deze nieuwe maatregelen en richtlijnen in acht nemen.

Voor de vereniging betekent dit concreet:

  • De Algemene Ledenvergadering (09-04-2020) gaat niet door en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.
  • Geplande bestuursvergaderingen en overleggen van en met praktijkdocenten in ons verenigingsgebouw komen te vervallen.
  • De lopende opleiding EHBO wordt gestaakt. Zo mogelijk wordt de cursus in het najaar voortgezet.
  • Het organiseren van nieuwe EHBO, AED/Reanimatie cursussen wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
  • De module ‘Hulpverlening’ kan geen doorgang vinden.
  • Onze toezeggingen voor wat betreft ondersteuning bij evenementen komen te vervallen. Organisaties die hun evenement verplaatsen naar een datum later dit jaar worden geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen. (https://www.ehbo-assen.nl/aanvraag-hulpverlening/)
  • Ons verenigingsgebouw is gesloten.
Posted on