Gedragsregels

 • Wij treden vriendelijk en correct op.
 • Wij zien er netjes en verzorgd uit. Zo ook onze kleding.
 • Tijdens activiteiten dragen wij door de vereniging verstrekte kleding.
 • Onze kleding hebben wij op elkaar afgestemd. We nemen hierbij de weersomstandigheden in acht.
 • Wij dragen bij hulpverlening geen rok, jurk of korte broek alsmede open schoenen of slippers.
 • Wij dragen bij hulpverlening, op of langs de openbare weg, fluorescerende gele kleding.
 • Wij informeren bij twijfel over letsel of behandeling deskundige hulp.
 • Wij gebruiken geen alcoholhoudende dranken tijdens de hulpverlening.
 • Wanneer wij een voertuig besturen zijn wij in het bezit van een geldig rijbewijs.
 • Wij verstrekken geen informatie over slachtoffers aan derden behoudens de organisator van het evenement.
 • Wij onderhouden onze materialen goed.
 • Wij vervangen materialen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken onmiddellijk.
 • Wij registreren de voor ons van belang zijnde bijzonderheden van en over het evenement.
 • Wanneer wij zelf letsel oplopen maken wij hier onmiddellijk melding van bij het secretariaat.
 • Lichamelijke beperkingen die medewerking aan een eerstehulpverlening nadelig kunnen beïnvloeden melden wij bij de coördinator hulpverlening.
 • De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten.
 • De vereniging voorziet de vrijwilligers van de benodigde materialen zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • Wij dragen de door de vereniging verstrekte beschermende hulpmiddelen.
 • Lotusslachtoffers worden door ons op een zelfde wijze behandeld als (echte) slachtoffers.