Gedragsregels

Professionaliteit

 • Wij zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Wij gedragen ons vriendelijk en volgens normale omgangsvormen.
 • Wij discrimineren niet.
 • Wij raken elkaar of slachtoffers niet op zodanige wijze aan dat dit kan worden ervaren als ongewenst.
 • LOTUS-slachtoffers worden door ons op dezelfde manier behandeld als echte slachtoffers.
 • Wij zijn als eerstehulpverlener nooit alleen bij een slachtoffer.
 • Wij kijken naar elkaar om en beschermen elkaar wanneer dit nodig is.
 • Wij spreken elkaar aan wanneer de gedragsregels niet worden nageleefd.
 • Wanneer we roken of vapen doen we dit niet binnen de EHBO-post of in het zicht van deelnemers aan het evenement.
 • Bij twijfel over letsel of behandeling schakelen wij deskundige hulp in.
 • Wij verstrekken geen informatie over slachtoffers aan derden.
 • Wij registreren de voor ons en de organisator van belang zijnde bijzonderheden van en over het evenement.
 • Wij brengen verslag uit aan de organisator of opdrachtgever van het evenement.
 • Wij brengen alleen op aanvraag verslag uit aan de GHOR en de vergunning verstrekker, dit zonder NAW gegevens van het slachtoffer.
 • Er worden geen opnamen in beeld en/of geluid gemaakt van slachtoffers tijdens de hulpverlening, anders dan met toestemming van het slachtoffer voor gebruik met leerdoel.

 

Integriteit

 • Wij nemen geen betaling aan van slachtoffers voor behandeling van letsels.
 • Wij zijn niet onder invloed van, en nuttigen geen, alcoholische dranken of visueel hierop lijkende dranken tijdens de hulpverlening.
 • Wij zijn niet onder invloed van, en gebruiken geen, verdovende of stimulerende middelen tijdens de hulpverlening.

 

Persoonlijke integriteit

 • Wij zien er verzorgd uit, alsook onze kleding.
 • Tijdens hulpverleningen is de kleding op elkaar afgestemd, rekening houdend met de omstandigheden.
 • Wij dragen tijdens onze hulpverlening herkenbare EHBO-kleding. Buiten de post dragen we fluorescerende gele kleding tenzij anders afgesproken.
 • Wij dragen tijdens onze hulpverlening een lange broek en gesloten schoenen.
 • Wanneer we een voertuig besturen hebben we hiervoor een geldig rijbewijs.
 • De vereniging voorziet de hulpverleners van de benodigde materialen.
 • Wij onderhouden onze materialen en gaan er zorgvuldig mee om.
 • Materialen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken worden niet gebruikt.
 • Materiaal in de hulpverleningstassen is op EHBO-niveau.
 • Wij dragen de door de vereniging verstrekte beschermende hulpmiddelen.
 • Wanneer we zelf letsel oplopen tijdens de hulpverlening maken we hier onmiddellijk melding van bij het secretariaat.
 • Een beperking (ziekte, blessure, enz.) die onze hulpverlening in de weg staat melden we bij de coördinator hulpverlening.

 

Transparantie

 • Er worden binnen het bestuur enkel leden voorgedragen zonder familieband met een ander bestuurslid.
 • Wij doen een melding bij een bestuurslid of de Vertrouwenscontactpersoon indien we ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen zien. Wij melden dit bij de Landelijk vertrouwenspersoon wanneer we voorgaande alleen anoniem willen melden.