Adres

Secretariaat

Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen
Mw. M. Hoogendoorn-Meijer
Zoom 6a
9405 PS Assen

telefoon: 0592-351616
e-mail: info@ehbo-assen.nl
internet: www.ehbo-assen.nl

Vertrouwenscontactpersonen

vcp.assen@gmail.com
vcp.assen.monique@gmail.com
vcp.assen.niels@gmail.com

Landelijke vertrouwenscontactpersoon: link

Financiën

Rabobank NL15 RABO 0132 9191 76
ING Bank: NL72 INGB 0001 1597 17

Verenigingsgebouw

Zoom 6a
9405 PS Assen