Lid worden

U wilt lid worden van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen. Het aanvragen van een lidmaatschap kan via deze internetpagina. Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen en daarna op de knop “verzenden” te klikken.

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

Uw volledige naam inclusief voorletters, etc.

Straatnaam inclusief huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

Wat is uw geboortedatum? (dd-mm-jjjj)

Wat is uw burg. staat (t.b.v. verzekering)

Uw telefoonnummer

Uw e-mail adres

Het nummer van uw EHBO-diploma

Tot welke datum is uw diploma geldig? (dd-mm-jjjj)

Op welke datum heeft u examen gedaan? (dd-mm-jjjj)

Heeft u een aantekening ‘Wandelletsel’?

De vereniging wordt regelmatig benaderd voor het verlenen van EHBO-ondersteuning bij allerlei evenementen. Heeft u belangstelling voor het, namens de vereniging, verrichten van deze EHBO-ondersteuning??

Zend een kopie van uw diploma gelijk mee. (alleen jpg of pdf)

De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie van de vereniging. Ze zijn nodig om u te kunnen informeren in het kader van de verenigingsactiviteiten. Denk hierbij aan de start van opleidingen en vervolglessen, contributienota, verstrekken van een diploma(verlengingen), nieuwsbrief, evenementenhulpverlening, etc. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.