Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 4

Eerste hulp tijdens TT 2017

Posted on
Sinds afgelopen weekend is het aanmeldingsformulier voor de TT 2017 geopend. Gelijktijdig is een digitale nieuwsbrief verzonden naar de leden en gepubliceerd op de website. We hebben het draaiboek weer uit de kast gehaald en zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Enkele voorbesprekingen hebben we inmiddels al achter de rug. De TT wordt dit jaar voor de tweede keer verreden op zondag. Het TT Festival omvat net als vorig jaar weer twee “echter” TT nachten.


Extra EHBO cursus, op dinsdagavond

Posted on

In de afgelopen periode is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor het volgen van een EHBO-cursus. De woensdagavond cursus, die 18 januari start, is al vol geboekt. Het bestuur van de vereniging heeft besloten een extra EHBO-cursus te organiseren. Op dinsdagavond. Bij voldoende aanmelding start de cursus op 28 februari 2017.
Aanvullende informatie over de cursus is te vinden op deze <pagina>.


Voorzitter krijgt kunstwerk overhandigd

Posted on

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging kreeg voorzitter André Kasemier een kunstwerk overhandigd. De aanleiding hiervoor was het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO waar de afdeling Assen naast een gouden districtsonderscheiding een cheque, te besteden aan een kunstwerk, in ontvangst mocht nemen.

Kunstenares Marinette (Galerie Meijdoorn) heeft het kunstwerk vervaardigd. ‘Best lastig’ aldus Marinette omdat ik bij de opdracht een aantal randvoorwaarden mee kreeg. ‘De gouden speld én Drenthe moesten er in terug komen. Van de voorzitter kreeg ik ook nog een lijstje met kernwoorden van de vereniging. ‘Of ik daar mee aan de slag kon?’ Ik heb getracht deze elementen in mijn werk terug te laten komen. Natuurlijk mochten de verenigingskleuren, blauw en geel, niet ontbreken, met deze toevoeging maakte ik het voor mezelf nog even iets moeilijker.’ 

Samen met de voorzitter onthulde Marinette het schilderij in het verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen. Een luid applaus van de aanwezigen tot gevolg. Marinette kreeg vele complimenten over de wijze waarop zij de vereniging zo treffend heeft kunnen neerzetten.

 

 

 

 

 

 

 


Districtsonderscheiding voor afdeling Assen

Posted on

De afdeling Assen is zaterdag 10 september onderscheiden met de gouden districtsonderscheiding. De hoogste onderscheiding die het district Drenthe kan toekennen aan personen of organisaties. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO, kregen vertegenwoordigers van de afdeling Assen de onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding, in de vorm van een speld, is slechts 5 keer eerder uitgereikt. Bij de onderscheiding hoort een cheque te besteden aan een kunstwerk.

In het bijzijn van de Commissaris van de Koning, de burgemeester van Hoogeveen, die zijn waardering uitsprak voor het vrijwilligerswerk en de voorzitter van het hoofdbestuur, sprak de voorzitter van het district lovende woorden over de wijze waarop de afdeling Assen MET ELKAAR de vereniging runt. En met “met elkaar” doelt hij op iedereen die zich inzet voor de vereniging.  En zo is het natuurlijk. Of je secretaris, penningmeester, coördinator, bij het instructie team hoort of vrijwilliger bent die zijn/haar dienst doet, je kunt de verschillende onderdelen niet goed uitvoeren zonder dat je “mekaar” nodig hebt.

Een mooie onderscheiding voor de afdeling Assen.


Hulpverleners voor TT

Posted on
Vanaf vanavond 19:00uur is het aanmeldingsformulier voor de TT geopend. Gelijktijdig is een digitale nieuwsbrief verzonden en gepubliceerd. Zoals in eerdere berichtgeving is gemeld hebben we het draaiboek vervroegd uit de kast gehaald. Doordat de TT dit jaar voor het eerst verreden wordt op zondag en vanwege het feit dat er een extra feest-nacht aan het TT Festival wordt toegevoegd is besloten eerder te starten met onze voorbereidingen. In vergelijking met 2015 zijn we precies één maand eerder met de opening van het aanmeldingsformulier.
Afgelopen week is een eerste versie van het EHBO-draaiboek naar de organisatie van het TT Festival verzonden. Op social media lezen we dat de organisatie het volledige draaiboek van het evenement naar de vergunningverlener heeft gezonden. Ons draaiboek is overigens 2Mb groot en nog niet eens helemaal compleet.

Twitter

Algemene Ledenvergadering

Posted on

 

Op dinsdag 5 april 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2015
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Bespreking districtsvergadering d.d.13 april 2016 te Nieuw Buinen
 • Bespreking Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 te Den Dolder
 • Rondvraag
 • Sluiting

IJsspeedway….. de laatste?

Posted on

Wat maakt IJsspeedway zo speciaal voor de EHBO vereniging Assen? Waarom zien we zoveel foto’s?

IJsspeedway 2016Dit heeft een aantal oorzaken:

 • De traditie?!
  We zijn al tientallen jaren betrokken bij de ijsspeedway.
 • De hoeveelheid.
  Het zijn vier dagen achter elkaar. Bij de TT en het TT Festival gaat het om maar drie dagen. Met ingang van dit jaar overigens ook vier.
  Maar ook qua inzet is het veel. Voor deze vier dagen zijn er 45 vrijwilligers in touw die met elkaar 139 dagdelen dienst doen.
  Maar ook voor wat betreft het materiaal is het veel. Er moeten drie eerstehulpposten ingericht worden.
 • Binding.
  Het is één van de weinige evenementen waarbij de hulpverleners elkaar ook regelmatig spreken. Dit mede door de lange pauzes vanwege het noodzakelijke baanonderhoud.
 • Verscheidenheid.
  We hebben teams voor de wedstrijden en teams voor de publiekshulpverlening. Het vraagt nogal wat voor de afstemming.


Afsluiting van het seizoen.
Eigenlijk sluiten we met ijsspeedway het winterseizoen af. Dit jaar is dat heel definitief. De laatste keer ijsspeedway. M
eteen ook de laatste ijs gerelateerde dienst in Assen. Voorlopig, laten we hopen.

Morgen begint het voorjaar (voor de EHBO vereniging Assen).


Laatste keer schaatsen

Posted on

De laatste keer Vandaag doen we voor de allerlaatste keer dienst bij het schaatsen tijdens de openingsuren voor publiek in de Bonte Wever. (http://www.bontewever.nl/ijsbaan) Hoewel er ieder seizoen een laatste keer is, is er nu toch ook het besef dat er geen komend seizoen is.
Na ruim drie decennia zit er het op. Jarenlang hebben onze vrijwilligers hier ervaring opgedaan in het EHBO werk. Vooral daarom al gaan we het zeker missen. Maar zeker ook vanwege de contacten met schaatsers, medewerkers van de Bonte Wever, schaatswachten en overige bezoekers.

Iedereen bedankt voor de samenwerking en leuke diensten.

We sluiten het kunstijs in de Bonte Wever deze week af met de laatste keer IJsspeedway. IJsspeedway, de laatste editie


Onderhoud AED’s

Posted on

Afgelopen dagen verschenen er wederom enkele berichten in de media over het onderhoud van AED’s. Of beter gezegd het niet controleren of onderhouden van AED’s. Bij een beginnende brand ga je er van uit dat de aanwezige brandblusser het doet. Datzelfde geldt ook voor een AED. Maar dat laatste schijnt niet altijd een garantie te zijn.

AED-defibtechDe EHBO vereniging Assen heeft drie AED’s van het merk Defibtech in haar bezit. Deze AED’s worden door leden van de vereniging meegenomen naar de evenementen waarvoor de eerste hulp verzorgd wordt.

In Nederland worden elk jaar duizenden mensen getroffen door een hartstilstand. Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan een elektrische schok worden gegeven wanneer er sprake is van een slachtoffer met een hartstilstand. De overlevingskans van het slachtoffer wordt hiermee enorm vergroot. Belangrijk dus dat het apparaat feilloos werkt.

De AED’s van de vereniging worden regelmatig door de beheerder gecontroleerd. Van zowel de accu als de elektroden wordt de einddatum nauwlettend in de gaten gehouden. De accu gaat ongeveer 7 jaren mee en de elektroden 2 jaren. De AED’s doen elke dag een zogenaamde zelftest. Geconstateerde problemen worden kenbaar gemaakt met een rood knipperend lampje samen met een irritante piep. De batterij die deze zelftest mogelijk maakt gaat 1 jaar mee. Ook de conditie van deze batterij wordt nauwlettend gevolgd. Met enige regelmaat worden de apparaten zwaarder getest.

Wij hopen dat de apparatuur nooit daadwerkelijk ingezet hoeft te worden. Maar als een AED van vereniging toch ingezet moet worden dan moeten onze leden, en uiteraard het slachtoffer, er op kunnen vertrouwen dat het apparaat in goede staat verkeert.


Start EHBO cursus op donderdagavond.

Posted on

EHBOCursus-posterWat te doen als een kind van de trap valt, de visite zich verslikt in een stukje worst, de buurvrouw in hevig ademnood verkeert of een sporter een enkel verstuikt?

Bij het woord “ongeluk” wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van zestien jaar en ouder kan in principe een EHBO-cursus volgen. In deze cursus worden onderwerpen als bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging en reanimatie met behulp van een AED behandeld. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de theorie maar de praktijk komt ook zeker aan de orde. Eerste hulp situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers, mensen die zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Informatie en aanmelden
Op donderdag 14 januari 2016 start een nieuwe (donderdagavond) cursus inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Deelname is nog mogelijk. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de vereniging. Telefonisch kan informatie verkregen worden bij het secretariaat van de vereniging op nummer 0592-351616