Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen

Diploma uitreiking

Posted on

In januari is gestart met een wekelijkse EHBO avondcursus. In maart startte een EHBO cursus op zaterdag. Beide cursussen werden afgesloten met een examen. Vanavond werd het geheel afgerond met een diploma uitreiking. Elf kandidaten kregen uit handen van de secretaris van de vereniging het Diploma Eerste Hulp.


Koninklijke onderscheiding voor Bert Holterman

Posted on

Vandaag heeft Bert Holterman een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vanmorgen mocht de burgemeester van Assen hem de versierselen opspelden die horen bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft de onderscheiding gekregen vanwege jarenlang vrijwilligerswerk als LOTUS, eerste hulpverlener bij de EHBO vereniging Assen, bestuurslid van de IPA en nog meer.


25 november 1927 – 2022

Posted on

De vereniging bestaat 95 jaar! Onder genot van een hapje en drankje is dit jubileum in klein comité gevierd in ons verenigingsgebouw. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal leden in de bloemetjes te zetten vanwege hun jarenlange lidmaatschap en inzet voor de vereniging. Enkele hulpverleners, praktijkdocenten en bestuursleden werden door de voorzitter van de afdeling Assen en de voorzitter van het district Drenthe hiermee verrast.


Opleiding afgesloten met examen

Posted on

Dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei mochten de kandidaten die een volledige EHBO cursus gevolgd hebben examen afleggen en de opgedane competenties tonen. Eén kandidaat haalde helaas de eindstreep niet en mag zich voorbereiden op een herexamen. De vereniging feliciteert de geslaagden.


Lid in Orde van Oranje Nassau

Posted on
Vandaag is Henny Hauschild, lid van onze vereniging, koninklijk onderscheiden. Ze kreeg de versierselen die hierbij horen opgespeld door de burgemeester van Hoogeveen, de heer Karel Loohuis.
Henny is bij onze vereniging bestuurslid geweest. Zij trad bij de opleiding en herhalingslessen op als assistent instructeur. Daarnaast was Henny regelmatig aanwezig als hulpverlener bij evenementen. Henny zit niet stil. Zo is ze verder actief voor IVN, Humanitas en Visio, een organisatie voor wonen en dagbesteding voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Henny is bij Visio een persoonlijk begeleider.

Bronzen draaginsigne voor vertrekkend lid

Posted on

Op 3 juli 1980 deed Kees Feijen examen voor het EHBO-diploma. In 1982 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging en was daarna ruim 10 jaar penningmeester. De laatste jaren was Kees nog zeer actief als hulpverlener op het TT Circuit. Gisteren, tijdens de Algemene Leden Vergadering nam Kees afscheid. Hij kreeg uit handen van de voorzitter van de vereniging een bronzen draaginsigne met gouden Tilanus overhandigd. Dit laatste ging vergezeld van een mooi boeket bloemen.


Start nieuwe EHBO cursus

Posted on

Op woensdag 9 februari start de vereniging met een nieuwe EHBO avond-cursus. Vanwege de Covid-19 pandemie worden eerst drie digitale lessen georganiseerd. Kandidaten volgen online de theorie lessen. Aansluitend worden in het verenigingsgebouw de praktische lessen gehouden.

Aanmelden voor de cursus is nog beperkt mogelijk en kan via de website met behulp van het aanmeldformulier.


Nieuwe EHBO cursus

Posted on

Het bestuur van de EHBO vereniging Assen heeft besloten een nieuwe EHBO cursus te starten op 11 januari 2022. Voor meer informatie over de cursus verwijzen wij u naar de cursuspagina. Aanmelden kan via de aanmeld-pagina.

Vanwege de Covid-19 pandemie is één en ander nog wel onder voorbehoud.


Vervolglessen 2021

Posted on

Helaas ligt de Covid-19 pandemie nog steeds niet achter ons. Daardoor hebben we nog steeds te maken met de geldende richtlijnen en maatregelen.

Om competent te blijven zijn vervolglessen noodzakelijk. Besloten is om, met inachtneming van de richtlijnen, een serie vervolglessen te organiseren. De leden van de vereniging hebben inmiddels allemaal een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Het organiseren van een EHBO cursus of (losse) reanimatiecursus is op basis van de huidige richtlijnen nog niet goed mogelijk. Zodra er mogelijkheden zijn (versoepelingen, waaronder opheffen 1,5mtr richtlijn) zullen wij uiteraard weer cursussen organiseren. Houd hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor een cursus is wel mogelijk.


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Vorig jaar moest de ALV uitgesteld worden vanwege de Covid-19 pandemie. Een bijeenkomst in ons verenigingsgebouw was, gelet op de afgekondigde maatregelen, niet mogelijk. Uiteindelijk is de ALV in oktober 2020 langs digitale weg gehouden. Traditioneel wordt de ALV in april georganiseerd. Het bestuur heeft besloten om op 19 april 2021 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te organiseren. Helaas is een bijeenkomst in het verenigingsgebouw nog niet mogelijk. Alle leden hebben per email een uitnodiging toegezonden gekregen voor een digitale uitvoering.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020.
 3. Verslag van de secretaris.
 4. Verslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
 7. Pauze.
 8. Rookbeleid in en rondom pand.
 9. Bestuursverkiezing
 10. Bespreking districtsvergadering d.d. 19 mei 2021 te Pesse.
 11. Bespreking Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juni 2021 te Zeist (via livestream).
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.