Disclaimer

Privacy

De Koninklijke Vereniging EHBO, afdeling Assen biedt via deze internet-pagina enkele diensten aan. Soms is het nodig dat hiervoor persoonlijke gegevens ingevuld worden. De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Assen zal altijd zorgvuldig omgaan met de verkregen gegevens. Gegevens die door uw bezoek aan de site van de vereniging te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt. Ze worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Op de site worden o.a. foto’s gebruikt. Indien u meent zichzelf te herkennen op een foto en bezwaar heeft tegen de plaatsing dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen.

Copyrights

Alle rechten berusten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Assen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden gebruikt. Mocht u, ondanks de door ons in acht genomen zorgvuldigheid, menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal dat op deze internet-pagina gebruikt wordt, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Wanneer u materiaal van deze website wilt gebruiken voor eigen doeleinden dan dient u hiervoor toestemming te vragen.