-
Meer dan alleen een pleister..
De afdeling Assen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken is opgericht op 25 november 1927. Inmiddels dus ruim 90 jaar. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Om dit doel te kunnen bereiken worden eerste hulp cursussen georganiseerd. Door het verzorgen van vervolglessen wordt getracht de verkregen kennis op peil te houden. De vereniging telt ruim 200 leden. Verder is de vereniging actief op het gebied van daadwerkelijke eerste hulp verlening. Soms is het wenselijk (of zelfs verplicht) dat bij een evenement eerste hulp verleners aanwezig zijn. Evenementen waarbij de vereniging betrokken is, zijn o.a. evenementen op en rond het TT Circuit Assen, mountainbike en wieler-wedstrijden, pop-concerten, wandeltochten, atletiek wedstrijden, sport-toernooien, beurzen, jaarmarkten, etc.
Opleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij moet doen. [Lees meer…]

Herhaling

Ruim 300.000 mensen in Nederland zijn in het bezit van het enige van staatswege erkende diploma Eerste Hulp. Zij hebben een cursus gevolgd en examen gedaan; zij volgen jaarlijks bijscholingslessen en houden zo hun diploma geldig en hun kennis en vaardigheden op peil. Het diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig. De geldigheid van het diploma kan telkens weer met twee jaar worden verlengd, wanneer jaarlijks vervolglessen worden gevolgd en voldaan wordt aan de competentie eisen. [Lees meer…]

Hulpverlening

Regelmatig wordt de vereniging door organisaties benaderd voor het verlenen van EHBO-ondersteuning. U kunt hierbij denken aan EHBO bij wielerwedstijden, fietscross, gymnastiek demonstraties en turnkampioenschappen, races op het TT Circuit Assen, voet-, korf-, hand- en volleybal wedstrijden, atletiek- en danswedstrijden, schaatsevenementen, pop-concerten en wandelevenementen. Maar ook is de EHBO-vereniging paraat tijdens Koningsdag, de 5 mei viering en tijdens de TT-nacht. [Lees meer…]