Hulpverlening

Regelmatig wordt de vereniging door organisaties benaderd voor het verlenen van EHBO-ondersteuning. U kunt hierbij denken aan EHBO bij wielerwedstrijden, fietscross, gymnastiek demonstraties en turnkampioenschappen, races op het TT Circuit Assen, voet-, korf-, hand- en volleybal wedstrijden, atletiek- en danswedstrijden, schaatsevenementen, popconcerten, braderieën, markten, beurzen en wandelevenementen. Maar ook is de EHBO-vereniging paraat tijdens Koningsdag, 5 mei viering en tijdens het TT-Festival.

Ook uw organisatie kan EHBO-ondersteuning aanvragen. In principe wordt uw aanvraag alleen gehonoreerd wanneer het evenement in de gemeente Assen gehouden wordt. Wanneer een evenement buiten de regio Assen gehouden wordt dan kunt u zich wenden tot een plaatselijke afdeling.

EHBO-ondersteuning wordt in de regel door minimaal twee vrijwilligers verleend. De vrijwilligers beschikken over een ruim gesorteerde verbandkoffer of tas. Indien de omvang van het evenement dit noodzakelijk maakt wordt opgeschaald en zullen meerdere leden worden ingezet. Al naar gelang de aard van het evenement wordt extra materiaal ter beschikking gesteld. U kunt hierbij denken aan verbandmiddelen, dekens en brancards. De vereniging beschikt over AED’s, portofoons, mobiele telefoons, mountainbikes en een hulpverleningsunit. Indien nodig kan extra materiaal ingezet worden.

Aan de EHBO-ondersteuning zijn kosten verbonden. Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement alsmede de inzet van mens en materiaal.

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van EHBO-ondersteuning kunt u zich wenden tot het secretariaat. U kunt hiervoor de optie “Aanvraag hulpverlening” gebruiken die onder menu-optie “hulpverlening” te vinden is.