Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 2

Algemene Ledenvergadering

Posted on

Vanwege het Covid-19 virus is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die normaliter in de maand april wordt gehouden, noodgedwongen uitgesteld. De actuele stand van zaken rondom het virus maken een bijeenkomst in het verenigingsgebouw onmogelijk. Daarom is besloten om op 14 oktober 2020, aanvang 19:30uur, een digitale ALV te organiseren.
Leden van de vereniging hebben bij de uitnodiging een link ontvangen waarmee deze digitale vergadering bijgewoond kan worden.

Handleiding voor leden:
Type de link in de uitnodiging over in de adresbalk van uw browser en druk op <enter>. Direct daarna wordt een bestand naar uw computer gezonden. Na het downloaden dient u dit bestand te installeren. Accepteer de uitvoering hiervan. Wanneer dit proces succesvol is verlopen komt u automatisch terecht in het toegangsscherm. Toets uw naam in en klik op ‘join meeting’. Wij willen u graag zien en horen. Klik daarom ‘join with video’ en join with computer audio’ ook aan. Op het volgende scherm kunt u rechts bovenin de weergave naar wens instellen met ‘speaker view’ en ‘gallery view’.

De toegang tot de vergadering wordt gecontroleerd.


Voorzichtige herstart

Posted on

Begin juni zijn de maatregelen rondom de verspreiding van het Covid-19 iets versoepeld. Voor de vereniging geeft dit wat mogelijkheden voor een voorzichtige herstart van de activiteiten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Ons verenigingsgebouw was vanaf het begin, in maart, gesloten. Het gebouw is inmiddels weer geopend voor vergaderingen en andere vormen van overleg ten behoeve van een herstart. Denk hierbij aan een aangepast lesprogramma en schema. Op dit moment bestuderen wij de mogelijkheden voor het hervatten van de gestaakte EHBDD cursus. Deze cursus willen we op korte termijn als pilot organiseren. Aan de hand van de opgedane ervaringen wordt gekeken hoe we de overige activiteiten weer kunnen opstarten.


Voor toegang tot het verenigingsgebouw geldt het volgende:
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Direct na binnenkomst, handen desinfecteren.
 • Plaats nemen op de aangeboden/aangewezen stoel.
 • Hang je jas over je stoel (kapstok is niet aanwezig).
 • Koffie/thee wordt geserveerd (zelf inschenken is niet toegestaan).
 • Toegang tot de toiletruimte is beperkt tot één persoon.
 • Loop niet onnodig door het verenigingsgebouw. Blijf zoveel mogelijk op uw plaats.
 • Raak zo weinig mogelijk aan dit met het oog op de noodzakelijke reiniging.
 • Na afloop van de bijeenkomst je afval in afvalbak deponeren en de zaal verlaten.

Geen toegang tot het verenigingsgebouw, indien er sprake is van:
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38° Celsius.
 • Verkoudheidsklachten en koorts (38° Celsius of hoger) en/of benauwdheid.
 • Benauwdheidsklachten
 • Reuk- en/of smaakverlies
 • Coronavirus gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab.
 • Contact, in de afgelopen 14 dagen, met een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus terwijl hij/zij nog klachten had
Voorkom verspreiding Covid-19
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

In het verenigingsgebouw is, naast het reguliere (schoonmaak) materiaal, het volgende beschikbaar:
 • Handdesinfectiemiddel (Sterillium)
 • Handschoenen
 • Mondkapjes
 • Wegwerp schorten
 • Tissues
 • Reinigingsmiddel (Dettol)
 • Schoonmaakdoekjes
 • Desinfectiemiddel toiletbril


Teken en rupsen

Posted on

Op dit moment krijgt het Covid-19 alle aandacht. Terecht natuurlijk. Toch hierbij de tip om ook even stil te staan bij de teek en de eikenprocessierups. Mogelijk kunt u gezondheidsklachten die deze beestjes kunnen veroorzaken verminderen of zelfs voorkomen.


Adviezen EHBO en COVID-19

Posted on

In de basis van de EHBO-richtlijnen staat dat de veiligheid van de hulpverlener voorop staat. De onzekere tijden rondom het coronavirus roepen dan ook vragen op omtrent het veilig verlenen van eerste hulp. Begrijpelijk, want voor iedereen is deze situatie nieuw en vergt het aanpassingen. Het Oranje Kruis probeert duidelijkheid te brengen en onrust weg te nemen. [lees meer]


Corona, update

Posted on

De overheid heeft op 23-03-2020 de richtlijnen verder aangescherpt. De maatregelen gelden thans tot 1 juni 2020. Als vereniging kunnen we niet anders dan deze nieuwe maatregelen en richtlijnen in acht nemen.

Voor de vereniging betekent dit concreet:

 • De Algemene Ledenvergadering (09-04-2020) gaat niet door en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 • Geplande bestuursvergaderingen en overleggen van en met praktijkdocenten in ons verenigingsgebouw komen te vervallen.
 • De lopende opleiding EHBO wordt gestaakt. Zo mogelijk wordt de cursus in het najaar voortgezet.
 • Het organiseren van nieuwe EHBO, AED/Reanimatie cursussen wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
 • De module ‘Hulpverlening’ kan geen doorgang vinden.
 • Onze toezeggingen voor wat betreft ondersteuning bij evenementen komen te vervallen. Organisaties die hun evenement verplaatsen naar een datum later dit jaar worden geadviseerd een nieuwe aanvraag in te dienen. (https://www.ehbo-assen.nl/aanvraag-hulpverlening/)
 • Ons verenigingsgebouw is gesloten.

Corona maatregelen

Posted on

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Overheid samen met het RIVM nieuwe richtlijnen aangekondigd teneinde het Corona virus de baas te kunnen worden. Aansluitend heeft het landelijk bestuur van de vereniging de afdelingen geadviseerd. De EHBO vereniging volgt de adviezen van Overheid/RIVM en het landelijk verenigingsbestuur.

Eén en ander houdt in dat, in ieder geval tot 31 maart 2020, de activiteiten van de vereniging stil gelegd worden. Concreet betekent dit dat de lopende EHBO cursus, de cursus en herhalingslessen wandelletsel, de cursus en herhalinglessen EHBDD, de workshop Dementie en de workshop Schokkende gebeurtenissen uitgesteld worden. De toezeggingen voor wat betreft de ondersteuning bij hulpverleningen worden ingetrokken.

In onze agenda staan na 31 maart ook allerlei activiteiten. Op dit moment valt over het al dan niet doorgaan hiervan geen voorspelling te doen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.


EHBO cursus op woensdagavond

Posted on

vervolgles
Informatievideo over wat de afdelingen van de Koninklijke EHBO allemaal doen. Cursus geven, mensen leren helpen, ondersteunen van evenementen. Iets voor u?

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 29 januari 2020 met een nieuwe, 12 wekelijkse, EHBO-cursus op woensdagavond. De cursus wordt in april 2020 afgesloten met een examen op zaterdag.
De cursus omvat naast de basis onderdelen o.a. reanimatie met behulp van een AED, verbandleer en eerste hulp aan kinderen. Tijdens de cursus wordt de theorie behandeld maar ook veel praktisch geoefend. Met behulp van Lotus slachtoffers worden ziektes, letsels en verwondingen realistisch nagebootst.
Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog mogelijk.


Stilzitten? Geen tijd voor…

Posted on

De TT en de randactiviteiten zijn al weer enige dagen achter de rug. Inmiddels zijn de materialen opgeruimd en is de administratie op een haar na afgerond. Op dit moment zijn we heel druk met de ondersteuning bij verschillende evenementen. De Fiets4daagse, DTM demonstratie aan de Vaart Z.Z. en de autoraces op het TT Circuit, de Jeugdtour, Truckstar, Gamma Racing Days, Fietscross en de 24 mijl van Assen om maar een paar te noemen. Over stilzitten gesproken…

De herhalingslessen voor de leden staan in de periode september-december ook weer op de rol. Instructeurs hebben afgelopen maanden een lesprogramma opgesteld. De les-coördinatoren hebben op hun beurt een planning en groepsindeling gemaakt. In de tussentijd zijn lotus slachtoffers aangevraagd en is het benodigde materiaal geregeld. Wat nu nog rest is het uitnodigen van de leden. De bestanden zijn inmiddels verzonden naar onze huisdrukker. Binnenkort valt één en ander bij de betrokkenen op de mat.

In november organiseren wij een EHBO-cursus op zaterdag. Bij voldoende aanmelding willen we ook nog een opleiding Reanimatie/AED starten. Kortom, bijna geen tijd voor vakantie….


30 maart, Reanimatie/AED cursus

Posted on

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Thuis, op het werk maar even goed op de openbare weg of tijdens een wandeling in het bos. Voor iemand die getroffen wordt door een hartstilstand is snelle en adequate hulp van levensbelang. Snel starten met reanimeren is belangrijk en in combinatie met een AED (automatische externe defibrillator) wordt de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger. Gelukkig is er steeds vaker een AED binnen handbereik. Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken volgen, leren reanimeren (met de AED) als integraal onderdeel van de opleiding. Maar zijn zij altijd in de buurt?
De EHBO vereniging organiseert op 30 maart een cursus reanimatie/AED. Meer informatie op deze <pagina>.


EHBO – drank en drugs

Posted on

 

Eerste hulp bij drank en drugs. Ook vrijwilligers van onze vereniging kunnen er mee te maken krijgen. Een eerste groep leden van de vereniging heeft afgelopen week de cursus EHBDD gevolgd. Een pleister op een wondje plakken is vrij eenvoudig. Bij de hulpverlening voor personen die als gevolg van het gebruik van stimulerende, verdovende of waarnemingsveranderende middelen de weg een beetje kwijt zijn komt iets meer kijken.

Tijdens de cursus werden door TVDrenthe opnames gemaakt. Klik hier voor de reportage.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.