EHBO cursus

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als u maar weet wat u moet doen.

Tijdens een EHBO-cursus leert u wat moet worden gedaan, maar ook wat moet worden nagelaten, wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Om enkele voorbeelden te noemen: u leert wat u moet doen bij stoornissen van het bewustzijn, ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden, verbranding, vergiftiging, oogletsels, botbreuken en letsels door koude en warmte.

Avond-opleiding

De vereniging organiseert elk jaar in de periode van januari tot april een EHBO-cursus. De cursus bestaat naast het basisdeel uit de onderdelen reanimatie, AED-bediener (automatische externe defibrillator) alsmede het onderdeel verbandleer en kleine ongevallen, in totaal ongeveer 14 lessen. De cursus wordt verzorgd door gecertificeerde EHBO docenten. Uiteraard komt in elke les een theoretisch deel aan de orde. De nadruk ligt op het praktische deel oftewel het oefenen van de verschillende technieken en verbanden. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van Lotus-slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen. De cursus wordt gehouden op dinsdagavond, van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur, in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.

Zaterdag-opleiding

Bij voldoende aanmelding organiseert de vereniging een EHBO-cursus op zaterdag. Deze cursus omvat eveneens het basisdeel met reanimatie en AED alsmede het onderdeel verbandleer en kleine ongevallen. De cursus wordt gehouden op 4 zaterdagen van 08:30 uur tot ongeveer 17:00 uur. Op een vijfde zaterdag wordt het examen georganiseerd. Het is overigens niet uitgesloten dat het examen op een avond buiten het weekend wordt afgenomen. 

De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis. De certificerende organisatie. De basis voor de EHBO-cursus is de laatste druk van het Oranje Kruis boek, de handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. De cursus wordt afgesloten met een examen dat, indien met goed gevolg afgelegd, een erkend diploma oplevert.

De kosten van deze EHBO-cursus zijn € 267,50 (wijziging voorbehouden). Dit bedrag omvat de kosten voor het basisonderdeel inclusief de onderdelen reanimatie en AED, het onderdeel verbandleer en kleine ongevallen alsmede het onderdeel eerste hulp aan kinderen. Daarnaast zijn de kosten voor cursusboeken, verbandmiddelen en examengelden in dit bedrag opgenomen. De kosten van eventuele consumpties (koffie en thee) tijdens een les zijn niet opgenomen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Aanvullende ziektekostenverzekering?

Wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten is het advies om uw polis er nog eens op na te slaan. Er zijn ziektekostenverzekeraars die een vergoeding bieden voor de cursuskosten. Meer informatie vindt u op deze website.

– Controleer hier de mogelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar –

EHBO cursus:
Aanmelden