Media | Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Part 7

EHBO examen

Posted on

Begin januari 2012 is de vereniging gestart met een EHBO-cursus. 22 deelnemers leerden gedurende 14 lesavonden de kneepjes van de eerstehulpverlening. Aspecten als bloedingen, verstuikingen, brandwonden, reanimatie en verslikking kwamen aan de orde. Ook minder ernstige kwetsuren als het verwijderen van een vuiltje uit het oog of het verwijderen van een splinter uit een vinger behoorden tot de lesstof. Alle deelnemers werden bovendien opgeleid in het bedienen van een AED. Het apparaat dat levens kan redden indien er sprake is van een plotselinge hartstilstand.

Vandaag wisten 21 deelnemers het examen succesvol af te ronden. De vereniging feliciteert de cursisten en uiteraard het opleidingsteam van harte.

De volgende EHBO-cursus gaat begin januari 2013 van start. Deze cursus wordt op een avond georganiseerd. Bij voldoende aanmelding start de vereniging in 2012 nog met een zaterdag opleiding. Elders op de website van de vereniging vindt u informatie over de EHBO-opleiding.


Vaardigheidsproeven EHBO in Assen

Posted on

Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, in Evenementencentrum De Bonte Wever in Assen, de Nationale Vaardigheidsproeven. EHBO-wedstrijden waar een tiental teams van eerstehulpverleners aan deelnemen die afgevaardigd zijn door de, bij de KNV EHBO, aangesloten districten. De deelnemende teams wonnen de voorrondes die door verschillende districten werden georganiseerd.

De deelnemende teams zullen met enkele in scene gezette ongevalssituaties te maken krijgen. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor enkele essentiële punten. Zo moet er gelet worden op gevaar. Zowel voor de hulpverleners zelf als voor eventuele slachtoffers en omstanders. Nagaan wat er gebeurt is, het geruststellen van een slachtoffer, het ter plekke helpen van het slachtoffer en op het juiste moment alarmeren en inschakelen van professionele hulpverleners vormen andere ingrediënten. Naast dit alles moeten de deelnemende teams op een functionele manier verbanden kunnen aanleggen en dan moet een gekwetst lichaamsdeel ook nog eens rust en steun gegeven worden. Kortom voldoende onderdelen voor een interessante wedstrijd.

Voor het district Drenthe zal een team eerstehulpverleners van de afdeling Diever strijden om de eerste prijs. De EHBO-vereniging Assen wenst hun daarbij veel succes.

De wedstrijden zijn voor publiek vrij toegankelijk. De toegang is dus gratis. Aanvang van de wedstrijden is om 14:00uur.

[update 14-05-2012] Nieuwsgierig naar de uitslag? Die staat… klik hier


« Volgende  1 2 3 4 5 6 7