Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 7

Vakantie, maar wanneer dan?

Posted on

Voor de EHBO-vereniging Assen lijkt vakantie (nog) niet weggelegd. Nog maar net de eerstehulpverlening rondom de TT afgerond of het volgende evenement staat al weer voor de deur. In de achter ons liggende periode zijn wij aanwezig geweest bij de Skate2Daagse, de Drentse Fiets4Daagse en op moment van publiceren van dit bericht zijn leden van de vereniging actief tijdens het Truckstar Festival op het TT Circuit.
Maandag 29 juli start de 49e Internationale Jeugdtour. Een hele week wielrennen voor de jeugd, van een tijdrit, een criterium, een omloop tot een klassieker naar voorbeeld van de Tour de France. Ook hier wordt gestreden om de gele trui.
Vrijdagavond 2 augustus staan leden paraat bij een demonstratie met raceauto’s en motoren langs de Vaart ZZ in Assen. Een heuse Formule 1 bolide maakt zelfs zijn opwachting. Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus verzorgt de EHBO vereniging Assen de publiekshulpverlening tijdens de Gamma Racing Days op het TT Ciruit. Topdrukte en dus nog geen tijd voor vakantie.


Nog één nachtje slapen…

Posted on

Nog één nachtje slapen. Dan start voor de EHBO-vereniging Assen de TT-week. Een drukke week waarvoor een kleine honderd eerstehulpverleners in touw zijn. Maandagavond staat er een voorbespreking in de agenda voor de hulpverleners die woensdag-, donderdag- en vrijdagavond actief zijn in de binnenstad van Assen. Dinsdagavond zijn de hulpverleners aan de beurt die donderdag, vrijdag en zaterdag actief zijn met de publiekshulpverlening rond het TT Circuit. Uiteraard is de EHBO-vereniging Assen ook aanwezig bij de neven evenementen. Het concert van Ilse de Lange in de Bonte Wever en het TT Balloon festival nabij het TT Circuit.

Woensdag worden een viertal EHBO posten ingericht in het centrum van Assen. Woensdagavond is er één EHBO-post geopend. De post staat op het Koopmansplein. Donderdagavond komen daar twee posten bij te weten een post aan de Kop van de Vaart en de een EHBO-post op de hoek Noordersingel/Oostersingel. Vrijdagavond wordt nog een vierde EHBO-post geopend en wel in “de Kloosterhof” aan de Brink. Op het circuit is vanaf donderdagmorgen het Medisch Centrum Publiek, onder de hoofdtribune, geopend. Langs het circuit wordt nabij “Stekkenwal” voor het publiek nog een EHBO-post geopend. Vrijdag zijn naast het Medisch Centrum twee EHBO posten langs het circuit geopend. Het gaat in dit geval om de EHBO-posten “Stekkenwal” en “Haarbocht”. Zaterdag zijn naast het Medisch Centrum vanaf een uur of acht een zestal EHBO-posten geopend.

Langs deze weg worden alle hulpverleners heel veel succes toegewenst.


TT & TT Festival

Posted on

De EHBO-vereniging Assen is ook dit jaar weer betrokken bij de eerstehulpverlening voor het publiek tijdens de TT en in de binnenstad van Assen tijdens het TT Festival. De werving van EHBO-vrijwilligers voor de TT is donderdag 09-05-2013 van start gegaan. Er is inmiddels een mailing verzonden in de vorm van een nieuwsbrief. Leden waarvan geen emailadres bekend is bij de ledenadministratie kunnen binnenkort een papieren versie in de brievenbus verwachten.

Op de website is een aanmeldingsformulier beschikbaar waamee leden zich vanaf nu weer kunnen aanmelden als EHBO-vrijwilliger voor de TT en het TT Festival. Er wordt ook een mailing, inclusief een bijlage met extra informatie, verzonden naar alle EHBO afdelingen in Drenthe.

Naast dit alles zijn de TT-journaal pagina’s geopend. Belangstellenden kunnen aan de hand van deze pagina’s op de hoogte blijven van de gebeurtenissen rondom de TT.


Nieuwbrief 2013 – 1

Posted on

Vandaag is een naar alle leden een nieuwsbrief gezonden. De leden waarvan een e-mail adres bekend is hebben een digitale versie in de mailbox aangetroffen. De leden waarvan geen (correct) e-mail adres beschikbaar is ontvangen een papieren-versie per post.

De nieuwsbrief is primair bedoeld voor leden van de EHBO-vereniging Assen. Wil je hem lezen? De online versie vind je <hier>


Binnenkort start EHBO cursus op zaterdag

Posted on

Wat te doen als een kind van de trap valt, de visite zich verslikt in een stukje worst, de buurvrouw in hevig ademnood verkeert of een sporter een enkel verstuikt?

Bij het woord “ongeluk” wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van vijftien jaar en ouder kan in principe een EHBO-cursus volgen. In deze cursus worden onderwerpen als bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging en reanimatie met behulp van een AED behandeld. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de theorie maar de nadruk ligt vooral op de praktijk. Eerste hulp situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers, mensen die zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Informatie en aanmelden
Op zaterdag 9 maart 2013 start een nieuwe (zaterdag) cursus inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Deelname is nog beperkt mogelijk. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de vereniging. Telefonisch kan informatie verkregen worden bij het secretariaat van de vereniging op nummer 0592-351616


EHBO-ver. Assen viert 85 jarig bestaan

Posted on

25 november 2012, de Kon. Ned. Ver. EHBO afdeling Assen bestaat 85 jaar.

Alle reden om hier even stil bij te staan. De vereniging heeft dit jubileum ingetogen gevierd op 27 november in de Bonte Wever te Assen. Alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd om, onder meer, tijdens deze avond getuige te zijn van de uitreiking van de C.B.Tilanus jr. onderscheiding en een districts-onderscheiding. De C.B. Tilanus jr. onderscheiding wordt uitgereikt aan leden die minimaal 25 jaar lid zijn van de EHBO vereniging en die zich daarnaast op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt.

Maar liefst 11 leden van de EHBO vereniging Assen hebben een onderscheiding in ontvangst mogen nemen uit handen van de heer A. Stevens, voorzitter van de KNV EHBO, district Drenthe.

De grote zilveren medaille werd uitgereikt aan de heer H.G. Fluks, de heer H.J. Kasemier en de heer S. Koops. De zilveren medaille mochten mevrouw J.A. de Boer, mevrouw J. Wever-Slagter en de heren J. Laning en R. Pepping in ontvangst nemen. Mevrouw F. Brink-Oegema en de heren A. Jung en P.M. van Loe ontvingen een zilveren draagpenning. Een onderscheiding van het district Drenthe van de KNV EHBO werd mevrouw L.J. Kasemier-Bedeker opgespeld.

Aansluitend werden de aanwezige leden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over het, al dan niet overmatig, gebruik van drank en drugs. Eerste hulpverleners kunnen daar, in toenemende mate, mee in aanraking komen tijdens bijvoorbeeld een evenement. De interessante en leerzame presentatie werd verzorgd door een medewerker van Tactus Verslavingszorg.

Tijdens de avond zijn foto’s gemaakt door Jorrit Pepping. De foto’s zijn <hier> te bewonderen. De presentatie die door Tactus Verslavingszorg werd verzorgd is <hier> te raadplegen

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde avond!

De Kon. Ned. Ver. EHBO is een begrip in Assen. Tijdens diverse evenementen kunt u onze hulpverleners tegenkomen. Om een paar te noemen: de TT, Wintertriathlon, Bevrijdingsfestival, IJsspeedway, Sundance Festival, 24 uren mountainbike, Avond 4 Daagse en tijdens de Sinterklaasintocht.

U kunt ook lid worden van de vereniging. Zelfs een optreden als eerste hulpverlener bij evenementen ligt binnen de mogelijkheden. U dient uiteraard wel in het bezit te zijn van een diploma Eerste Hulp. Aanmelden kan via de website van de vereniging.

Nog geen diploma Eerste Hulp? Op 17 januari 2013 starten wij met een nieuwe opleiding. Aanmelden is nog mogelijk. Voor meer informatie kijk op www.ehbo-assen.nl


Start EHBO cursus op donderdagavond

Posted on

Wat te doen als een kind van de trap valt, de visite zich verslikt in een stukje worst, de buurvrouw in hevig ademnood verkeert of een sporter een enkel verstuikt?

Bij het woord “Å“ongeluk” wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van vijftien jaar en ouder kan in principe een EHBO-cursus volgen. In deze cursus worden onderwerpen als bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging en reanimatie met behulp van een AED behandeld. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de theorie maar de nadruk ligt vooral op de praktijk. Eerste hulp situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers, mensen die zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Informatie en aanmelden
Op donderdag 17 januari 2013 start een nieuwe (donderdagavond) cursus inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Deelname is nog mogelijk. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de vereniging. Telefonisch kan informatie verkregen worden bij het secretariaat van de vereniging op nummer 0592-351616


Vervolglessen 2012

Posted on

Wanneer je eenmaal het EHBO-diploma hebt behaald dan is het noodzakelijk de verkregen kennis op peil te houden. Daarom worden er vervolglessen georganiseerd. Door het volgen van deze lessen houdt je bovendien je diploma geldig.

In september start de EHBO-vereniging weer met een nieuwe cyclus van vervolglessen. Alle leden van de vereniging hebben inmiddels hiervoor schriftelijk een uitnodiging ontvangen. In deze brief staan de lesdata en lestijden vermeld. Alle lessen vinden plaats in éénn van de lokalen van het Chr. Scholengemeenschap Vincent van Gogh. Dit laatste met uitzondering van één les (donderdag, overdag) die bij een Univé kantoor wordt verzorgd.

Indien een lid verhinderd is op de aangegeven dag dan is het zaak tijdig een vervangende lesdatum af te spreken. Dit kan door contact op te nemen met het secretariaat. Bij voorkeur via e-mail (secretaris@ehbo-assen.nl). Ook tijdens een les kan, aan de bestuurstafel, een nieuwe datum afgesproken worden. Vanwege het feit dat de lesgroepen een maximum aantal deelnemers niet mag overschrijden is het zonder uitnodiging/afspraak bezoeken van een les, niet gewenst.

De onderwerpen die in een vervolgles behandeld worden alsmede het lesschema zijn te vinden op deze pagina.


Praktijk oefeningen

Posted on

Je mag dan je EHBO-diploma op zak hebben. De praktijk wil nog wel eens weerbarstig zijn ten opzichte van de theorie. Wil je tijdens evenementen goed voorbereid voor de dag komen dan zijn praktijkoefeningen onmisbaar. Met een naderend wandelevenement, een dance festival en een naderende TT voor ogen organiseert de vereniging enkele trainingsavonden voor de eerstehulpverleners.

Onderdelen die aan de orde komen zijn:

 • Hoe vervoer je op een veilige en effectieve manier een slachtoffer, al dan niet liggend op een brancard, van een hoge tribune?
 • Communiceren per portofoon.
 • Wat houdt de GAVE methode in en welke informatie geef ik door aan de centrale meldpost?
 • Behandeling van veel voorkomende wandelletsels.
 • Overmatig alcohol- en drugsgebruik.
 • Kaartlezen. Wat is waar op een evenementen-terrein en hoe is het georganiseerd?
 • Voor dit soort oefeningen wil je graag gebruik maken van een groot terrein dat veel verschillende facetten in zich heeft. Het liefst niet toegankelijk voor publiek opdat een rustige oefenmogelijkheid gewaarborgd is. De vereniging is het TT Circuit Assen bijzonder dankbaar dat de terreinen en tribunes gebruikt mogen worden voor deze oefeningen. Zelfs met slecht weer zijn er mogelijkheden, met het dak van de hoofdtribune boven het hoofd.

  TT – Races en Festival

  Posted on

  De laatste zaterdag van juni is een begrip in Assen en omstreken. Nog één maand te gaan en dan is het 30 juni. De dag waarop de TT races worden verreden. In de aanloop naar de races worden op drie avonden in de binnenstad van Assen diverse festiviteiten georganiseerd. Bekende en minder bekende artiesten en bands treden op. Op verschillende plaatsen in de binnenstad worden podia opgebouwd. Naast muziek is er ook vertier in andere vorm. De kermis, bungy jump en op motorgebied zijn een steile wand en de Nightride enkele programma onderdelen. De organisatie van het TT Festival is dit jaar in handen van Diner Mobile uit Assen.

  De EHBO-vereniging, afdeling Assen is ook dit jaar weer van de partij.
  1. Tijdens de motorraces op het TT Circuit voor de publiekshulpverlening op donderdag, vrijdag en zaterdag én
  2. Tijdens de festiviteiten in de binnenstad op woendsdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond.

  Enkele voorbesprekingen met de betrokken partijen, zoals de organisator Diner Mobile, de Gemeente Assen, TT Circuit Assen, Politie, Brandweer, UMCG Ambulancezorg, GHOR/GGD, Verbindingsdienst van het Rode Kruis en de Beveiliging hebben inmiddels plaats gevonden.

  Binnen de EHBO-vereniging Assen zijn de voorbereidingen ook in volle gang. Een projectteam houdt zich hier mee bezig. Eén van de onderwerpen omvat de planning en inzet van vele vrijwillige eerstehulpverleners. Een groot deel van de vrijwilligers zijn enthousiaste leden van de EHBO-vereniging Assen. Vanwege de omvang van het totale evenement en het gewenste aantal hulpverleners doet de vereniging elk jaar een beroep op de zuster afdelingen in de provincie Drenthe. Bekend is dat ook van deze afdelingen elk jaar weer leden reikhalzend uitkijken naar het evenement.

  Bent u lid van een EHBO-vereniging in Drenthe en u wil ook een bijdrage leveren aan de eerstehulpverlening? Vraag naar de informatiefolder die naar het secretariaat van uw afdeling gestuurd is. Voor aanmelding is op de internetpagina van de vereniging een formulier beschikbaar onder de optie TT 2012.