Aanvraag hulpverlening

U organiseert een evenement waarbij het wenselijk (of verplicht) is dat er eerstehulpverleners aanwezig zijn. U kunt nadere informatie dan wel EHBO-ondersteuning aanvragen via deze internetpagina. Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen en daarna op de knop “verzenden” te klikken. Opgemerkt wordt dat verzoeken voor EHBO-ondersteuning minimaal 4 weken van te voren aangevraagd dienen te worden. Dit met het oog op onze planning en voorbereidingen. Bij overschrijden van deze termijn kunnen extra behandelingskosten in rekening gebracht worden. Aanvragen worden altijd schriftelijk bevestigd. Het kan voorkomen dat het aantal aanvragen groter is dan onze capaciteit. Dit kan tot gevolg hebben dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren. Voor evenementen van enige omvang achten wij een voorbespreking noodzakelijk teneinde eisen en wensen op elkaar af te kunnen stemmen.

Aanvraagformulier EHBO ondersteuning

    Aanvrager

  • Volgende stap 1 / 2

 

Evenement

  • (Gemeente Assen, Evenementenvergunning)

 

Meer data

 

Covid-19


  • Vanwege de Covid-19 pandemie stellen wij op voorhand de volgende voorwaarden:
    1. Uiterlijk één maand vóór aanvang heeft u ons een draaiboek/programma beschikbaar gesteld met daarin opgenomen uw Covid-19 maatregelen.
    2. U heeft oog voor de anderhalve meter richtlijn.

 

Aanvullende informatie

 

Verificatie

  • 2 / 2