Aanvraag hulpverlening

U organiseert een evenement waarbij het wenselijk (of verplicht) is dat er eerstehulpverleners aanwezig zijn. U kunt nadere informatie dan wel EHBO-ondersteuning aanvragen via deze internetpagina. Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen en daarna op de knop “verzenden” te klikken. Opgemerkt wordt dat verzoeken voor EHBO-ondersteuning minimaal 4 weken van te voren aangevraagd dienen te worden. Dit met het oog op onze planning en voorbereidingen. Bij overschrijden van deze termijn kunnen extra behandelingskosten in rekening gebracht worden. Aanvragen worden altijd schriftelijk bevestigd. Het kan voorkomen dat het aantal aanvragen groter is dan onze capaciteit. Dit kan tot gevolg hebben dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren. Voor evenementen van enige omvang achten wij een voorbespreking noodzakelijk teneinde eisen en wensen op elkaar af te kunnen stemmen.

Uw naam en adres

Aanvraagformulier EHBO ondersteuning

Uw volledige naam inclusief voorletters, etc.

Straatnaam inclusief huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer

Uw e-mail adres

Uw evenement

Evenement

Onder welke categorie valt uw evenement

Waar wordt uw evenement gehouden?

Wanneer wordt uw evenement gehouden? (dd-mm-jjjj)

Wat is de aanvangstijd

Wat is naar verwachting de eindtijd

Hoeveel deelnemers doen mee aan uw evenement?

Hoeveel toeschouwers verwacht u tijdens uw evenement?

Heeft u voor uw evenement een vergunning aangevraagd bij de Gemeente Assen?

Meer data

(dd-mm-jjjj)

Wat is de aanvangstijd

Wat is naar verwachting de eindtijd

(dd-mm-jjjj)

Wat is de aanvangstijd

Wat is naar verwachting de eindtijd

Tot slot

Speelt uw evenement zich binnen of buiten af?

Heeft u een goed te ventileren behandelruimte beschikbaar voorzien van warm/koud stromend water, papieren handdoeken en afvalbak?

Aanvullende informatie

U mag uw draaiboek of programma meezenden. (alleen doc, docx, of pdf formaat)

Downloaden: Voorwaarden, bepalingen en aandachtspunten

De gevraagde gegevens zijn nodig om uw evenement te kunnen beoordelen en zo mogelijk te kunnen plannen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te kunnen informeren over eventuele acceptatie en facturatie. Een deel van de door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in onze hulpverleningsadministratie. Het gaat dan om naam organisatie en contactpersoon, aanhef, adres, postcode, woonplaats, telefoon, email en de datum van uw evenement.

reCAPTCHA is required.