Jeugd EHBO

Al meer dan 300.000 mensen van 16 jaar en ouder hebben een geldig eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben een cursus gevolgd bij een van de plaatselijke EHBO-verenigingen of via hun werk; zij hebben een examen gedaan en hebben laten zien dat zij de theorie en praktijk van de eerste hulp beheersen. Hun diploma is twee jaar geldig; zij kunnen het telkens voor twee jaren verlengd krijgen door jaarlijks vervolglessen te bezoeken.
Voor jongeren van 11 t/m 13 jaar bestaat de cursus Jeugd EHBO A; de cursus Jeugd EHBO B is bestemd voor jongeren van 13 t/m 15 jaar. Beide cursussen leiden op tot een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend getuigschrift! Voor diverse basisscholen in de gemeente Assen is de verzorging van Jeugd EHBO in handen van de vereniging
Jeugd EHBO A

De cursus duurt minimaal 20 uren en wordt bij je op school gegeven; je leert wat je moet doen bij verwondingen of botbreuken en als iemand flauwvalt of niet meer ademt.Je leert ook hoe je ongevallen kunt voorkomen. Na afloop van de cursus doe je examen.Je hebt dan het getuigschrift Jeugd EHBO A behaald.

Jeugd EHBO B

Je hoeft niet eerst de cursus jeugd EHBO A te hebben gevolgd. De cursus bestaat uit vier blokken van elk zes lesuren die over een periode van twee jaren worden gegeven. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je geen tijd overhoudt voor huiswerk of hobbies! De cursus gaat dieper in op de onderwerpen uit Jeugd EHBO A en behandelt ernstige bloedingen,ontwrichtingen en shock. Na afloop doe je examen voor het getuigschrift jeugd EHBO B.

En verder…

EHBO is een zaak van weten en doen, en dat ‘doen’ vereist oefening. Je kunt lid worden van een EHBO-vereniging. Zij organiseren herhalingslessen en oefenavonden en geven een schriftelijke verklaring af als je daaraan hebt meegedaan. Als je binnen zes maanden na je laatste herhalingslessen 15 jaar wordt, dan kun je deelnemen aan de cursus voor het Diploma Eerste Hulp.