Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 6

Algemene Ledenvergadering

Posted on

 

Op dinsdag 26 mei 2015 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken
 • Notulen van de ALV van 7 april 2014
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezen
 • Bespreking agenda districtsvergadering van 15 april 2015 te Westerbork
 • Bespreking ALV op 30 mei 2015 te Oostvoorne
 • Rondvraag
 • Sluiting

 


TT Circuit en Festival 2015

Posted on

woensdagavond1Eind juni staat Assen weer in het teken van de TT. In de binnenstad van Assen een groot feest en op het circuit motorraces met de MotoGP als hoogtepunt. In de afgelopen week is er overleg geweest met de GHOR. Op basis van de informatie die door de organisatoren beschikbaar is gesteld wordt, voor wat betreft de eerstehulpverlening, gepoogd een adequaat inzet-plan te realiseren. Hoe ziet het programma er uit? Waar liggen de risico-punten? Welke eisen heeft de vergunning-verlener? Waar moeten de EHBO-posten komen? Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig? Vragen waar een antwoord op moet komen om zo samen met andere partners tot een adequate inzet te komen.

Aan alle afdelingen van het district Drenthe is de beloofde flyer gezonden. De flyer bevat informatie over de aanpak en de inzet van de vereniging. De flyer is voor geïnteresseerden <hier> te downloaden. Leden kunnen het aanmeldingsformulier, waarmee ze hun medewerking toezeggen, weer invullen. De voorbereidingen zijn dus weer in volle gang.


IJsspeedway

Posted on

Aankomend weekend staat voor de vereniging het eerste grote evenement van dit jaar op de agenda. Een lang weekend spannende ijsspeedway wedstrijden, misschien de laatste editie vanwege een mogelijke sluiting van de ijsbaan. Motoren rijden met vlijmscherpe spikes in de banden een wedstrijd over 4 ronden. Dat alles zonder rem. Vaart minderen kan alleen door de gashandel dicht te draaien. Plotseling stoppen is er niet bij.

foto-00Donderdagavond start het evenement met een training voor de deelnemers aan de “Roelof Thijs Bokaal”. De wedstrijd wordt vrijdagavond, over een twintigtal heats, verreden. Vrijdagmorgen staat een training op het programma voor de WK-rijders. Zij mogen zaterdagavond en zondagmiddag aan de bak. Voor de WK-rijders bestaat de wedstrijd ook uit 20 heats.

Enkele leden van de vereniging bouwen donderdag de EHBO-kamers op. Zowel voor de deelnemers als voor het aanwezig publiek worden behandelruimtes ingericht. Langs de baan worden posten gesitueerd van waar de hulpverlening op gang komt ingeval van incidenten op de baan. In beide bochten staan hulpverleners. Zowel artsen, verpleegkundigen als eerstehulpverleners staan paraat. Op de tribunes patrouilleren eerste hulpverleners. Zij bieden hulp bij een eventueel incident in het publiek. Alle hulpverleners staan door middel van een portofoon met elkaar in verbinding. Daar waar nodig kan snel hulp geboden worden. Tijdens de wedstrijden staan uiteraard ook ambulances paraat. Het is en blijft een gevaarlijke sport. Een foutje op de baan kan vervelende blessures opleveren. De spikes zijn vlijmscherp en de strobalen staan dichtbij. Op de tribune of de weg er naar toe kan het uiteraard ook mis gaan. Een enkel verzwikken, een blaar oplopen of een simpele val is ook vervelend. In ieder geval staat de vereniging met enkele tientallen hulpverleners paraat. Niet alleen met een simpele pleister maar als het moet ook met meer.


Verenigingsgebouw

Posted on

RPe-124Het begint er op te lijken. Ons nieuwe verenigingsgebouw. Eind november 2014 is het huurcontract getekend. Zoom-04
Per 1 januari 2015 beschikt de vereniging over de sleutels van het pand. In de tussenliggende periode kregen wij van de verhuurder toestemming om materialen te verhuizen. De opslag bij een verhuisbedrijf kon ontruimd worden. Ook materiaal wat bij leden thuis is opgeborgen kan een nieuw plekje krijgen.

In december maakte de verhuurder het pand verder gereed voor gebruik. Er moest bijvoorbeeld nog een tussenwand geplaatst worden en er moesten nog aanpassingen gedaan worden aan de energievoorziening. In de afgelopen weken is het pand verder ingericht en klaar gemaakt voor gebruik. Een doelstelling was om de EHBO-opleiding waarvoor de start gepland stond op 15 januari, in het nieuwe verenigingsgebouw te organiseren. Dat is gelukt.
Nog niet alles is klaar. Het wachten is bijvoorbeeld nog op een keukenblok met koelkast. Daarnaast wordt nog gekeken naar gordijnen en verdere aankleding. Ook wordt er nog een radiator verplaatst. Het resultaat mag er nu al zijn….

Zoom-26Zoom-22Zoom-27Zoom-25Zoom-24


Start EHBO cursus op donderdag-avond

Posted on

Wat te doen als een kind van de trap valt, de visite zich verslikt in een stukje worst, de buurvrouw in hevig ademnood verkeert of een sporter een enkel verstuikt?

Bij het woord “ongeluk” wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van zestien jaar en ouder kan in principe een EHBO-cursus volgen. In deze cursus worden onderwerpen als bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging en reanimatie met behulp van een AED behandeld. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de theorie maar de praktijk komt ook zeker aan de orde. Eerste hulp situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers, mensen die zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Informatie en aanmelden
Op donderdag 15 januari 2015 start een nieuwe (donderdagavond) cursus inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Deelname is nog mogelijk. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de vereniging. Telefonisch kan informatie verkregen worden bij het secretariaat van de vereniging op nummer 0592-351616


Nog een paar dagen…

Posted on

Nog een paar dagen wachten en we kunnen een setje sleutels in ontvangst nemen. Vanaf dat moment staat ons nieuw verenigingsgebouw ter beschikking. Niet altijd even zichtbaar maar in de afgelopen maand is er een hoop gebeurt. Eerst overleg naar aanleiding van de uitkomst van de extra Algemene Ledenvergadering en aansluitend een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens een actielijst opgesteld. Toen nagedacht over de inrichting van het gebouw, de gewenste inventaris en de andere facilitaire benodigdheden. Dat gaat dan van stoelen en tafels tot stofzuiger en toiletpapier. Ook andere zaken passeren de revue. Zo is bijvoorbeeld al meubilair uitgezocht en besteld. De huur van onze huidige opslag is inmiddels ook opgezegd. Gevolg is natuurlijk dat de opslag ontruimd moet worden. Dit laatste is in de tussentijd al gerealiseerd.

Binnenkort wordt het les-materiaal overgebracht vanaf de huidige instructieruimte naar ons nieuwe pand. Hiermee sluiten wij een periode van ongeveer 40 jaren “Vincent van Gogh College” af. Instructieruimte waar wij in al die jaren met veel plezier gebruik van hebben gemaakt.

Op dit moment is de verhuurder druk doende om het gebouw gereed te krijgen voor oplevering. De laatste loodjes, nog een paar kleine puntjes. Als de voortekenen ons niet bedriegen dan kunnen wij op 15 januari 2015 in ons eigen verenigingsgebouw van start met een nieuwe EHBO-cursus. Aanmelding voor de cursus is overigens nog mogelijk.


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Op maandagavond 24 november wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het gaat in dit geval om een extra vergadering. De capaciteit van de huidige locatie, die wij gebruiken voor de EHBO-cursussen en vervolglessen, bereikt haar grenzen. Ook is uitbreiding van onze activiteiten nauwelijks mogelijk. Om deze reden is op zoek gegaan naar een alternatief. Het bestuur heeft een mogelijk alternatief gevonden en is, namens de vereniging, voornemens een huurovereenkomst aan te gaan.

Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten is, conform artikel 10 lid 3b van de Statuten, de toestemming van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. In deze vergadering zal dan ook deze huurovereenkomst centraal staan. Aanvang van de vergadering is 20:00uur.

Leden van de vereniging zijn inmiddels per brief uitgenodigd voor het bijwonen van deze extra Algemene Ledenvergadering.

 


EHBO cursus

Posted on

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 15 november met een nieuwe, vier wekelijkse, EHBO-cursus op zaterdag. De overige cursusdagen staan gepland op 22 november, 29 november en 6 december 2014. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt op 13 december gehouden. Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog beperkt mogelijk.

De volgende EHBO-cursus op zaterdag wordt bij voldoende aanmelding medio april 2015 georganiseerd. In de tussenliggende periode wordt nog een 14 wekelijkse EHBO cursus op donderdagavond georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nu reeds mogelijk.

 

 


Nieuw seizoen met vervolglessen

Posted on

Een paar drukke maanden met allerlei evenementen, waar leden van de vereniging als hulpverlener aan hebben meegewerkt, liggen achter ons. Wanneer we vooruit kijken dan zien we weer een aantal drukke maanden op ons af komen. Naast de ondersteuning bij evenementen staan ook vervolglessen voor de leden op het programma.

Het draaiboek voor de vervolglessen is vóór de zomervakantie gereed gekomen. De lessen staan dit seizoen in het teken van “de fiets”. Dit thema is gekozen omdat wij als vereniging regelmatig met fiets-evenementen in aanraking komen. Denk hierbij aan fietscross, mountainbike wedstrijden en demonstraties, Fiets4Daagse, Jeugdtour, Wielerronde door Drenthe, Wintertriathlon en E-bike demonstraties. Daarnaast komen leden van de vereniging in de privésfeer ook nog al eens in aanraking met fietsongevallen. Kinderen en ouderen zijn daarbij  vaak het slachtoffer. Het gaat overigens bij recreatieve wielrenners ook nog wel eens mis. Kortom een interessant en actueel thema.

Inmiddels zijn de leden allemaal per brief uitgenodigd voor het volgen van één of meer lessen. De vervolglessen worden gehouden in de periode september – december.


Voorbereidingen TT in volle gang

Posted on

De voorbereidingen zijn in volle gang voor wat betreft de eerstehulpverlening in de TT week. Vanavond is de personele bezetting voor zover mogelijk rond gemaakt. We zijn er bijna.  Wat nu nog rest is het samenstellen van de team-indeling. Dat wordt nog een aparte klus op zich.

De stand op dit moment is dat met 97 personen de eerstehulp verzorgd wordt. In totaal zijn dit  430 dagdelen.

De week ziet er voor de vereniging als volgt uit:

21 juni – TT Run.
21 juni – TT Balloon Festival.
22 juni – TT City Racing.
23 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de binnenstad van Assen.
24 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de publiekshulpverlening op het TT Circuit.
25 juni – Middag en avond, TT Speedweek in Assen.
26 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
26 juni – Middag en avond, TT Speed Week in Assen.
27 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
27 juni – Middag en avond, TT Speed Week in de stad.
28 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.