Aanmelden cursus

U kunt uzelf aanmelden voor de eerstvolgende EHBO-cursus. Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen en daarna op de knop “verzenden” te klikken.

Aanmeldingsformulier EHBO cursus

Uw volledige naam inclusief voorletters, etc.

Straatnaam inclusief huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

Wat is uw geboortedatum? (dd-mm-jjjj)

Uw telefoonnummer

Uw e-mail adres

Wat is uw burg. staat (t.b.v. verzekering)

De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie van de vereniging. Ze zijn nodig om u te kunnen informeren over de gang van zaken rondom de cursus. Denk hierbij aan de start van de cursus, de factuur voor de cursuskosten, examenoproep en indien geslaagd het kunnen verstrekken van een diploma. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.