Reanimatie / AED

In de media verschijnen met enige regelmaat berichten over eerste hulp bij ongevallen, reanimatie, aed’s en aanrijdtijden van ambulances. Discussies over het verplicht halen van een ehbo- of reanimatiediploma’s zijn ook actueel.

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Thuis, op het werk maar even goed op de openbare weg of tijdens een wandeling in het bos. Op elk moment van de dag. “Wachten duurt lang” is een veel gehoorde kreet. De hulpverlening komt, wanneer er niemand aanwezig is die weet hoe te handelen, pas op gang nadat 112 gebeld is. Helaas staat de ambulance niet om de hoek. Voor iemand die getroffen wordt door een hartstilstand is snelle en adequate hulp van levensbelang. 

Snel starten met reanimeren is belangrijk en in combinatie met een AED (automatische externe defibrillator) wordt de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger. Gelukkig is er steeds vaker een AED binnen handbereik. Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken volgen, leren reanimeren (met de AED) als integraal onderdeel van de opleiding. Maar zijn zij altijd in de buurt?

Reanimatie/AED cursus
Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training (op zaterdag) van 4 uren leert de cursist hoe iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier geholpen kan worden. De cursist leert het slachtoffer te beademen en borstcompressie (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken. Met behulp van de AED kan een elektrische schok toegediend worden. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Het slachtoffer krijgt daardoor een nog grotere kans om te overleven.

Tijdens de cursus komt uiteraard een theoretisch deel aan de orde, maar er wordt vooral praktisch geoefend. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van reanimatiepoppen en verschillende AED-trainingsapparatuur.  De cursus wordt conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) in groepen van maximaal 6 personen gegeven.

Aanmelden
Aanmelden voor de eerstvolgende cursus kan via onze <aanmeldingspagina>.

 

Certificaat
Na afloop van de Reanimatie/AED-cursus krijgt elke kandidaat, indien voldaan is aan de competentie eisen, een certificaat. De cursist wordt geregistreerd bij de NRR. Aan de hand van deze registratie kan een cursist, jaarlijks, uitgenodigd worden voor het volgen van een herhalingsles. Het op peil houden van de vaardigheden wordt hiermee gegarandeerd. Een certificaat is één jaar geldig.

Herhalingsles
Om de verkregen vaardigheden op peil te houden is het noodzakelijk dat jaarlijks een herhalingsles wordt gevolgd. Na afloop van deze herhalingsles wordt de geldigheid van het certificaat met één jaar verlengd.

Burgerhulpverlening
Eenmaal in bezit van een certificaat Reanimatie/AED kan een kandidaat zich aanmelden als burgerhulpverlener, bijvoorbeeld bij HartslagNu. Door middel van een bericht op de mobiele telefoon wordt de burgerhulpverlener opgeroepen en verzocht om ter plaatste te gaan bij een mogelijke reanimatie.