Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
  Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G
Les A1: 31-08-2020 B1: 10-09-2020 C1: 28-10-2020 D1: 03-09-2020 E1: 07-09-2020 F1: 24-09-2020 G1: 08-10-2020
Les 1 A2: 14-09-2020 B2: 27-10-2020 C2: 04-11-2020 D2: 17-09-2020 E2: 21-09-2020 F2: 16-10-2020 G2: 22-10-2020
Les 1 A3: 28-09-2020 B3: 03-11-2020 C3: 11-11-2020 D3: 01-10-2020 E3: 05-10-2020 F3: 26-10-2020 G3: 05-11-2020

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie.
Les 2
 
Les 3
 
Les 4
 
Les 5
 
   
 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.