Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G
Les 1 04-09-2023 07-11-2023 18-10-2023 05-10-2023 26-09-2023 13-09-2023 16-11-2023
Les 2 18-09-2023 05-09-2023 08-11-2023 19-10-2023 10-10-2023 27-09-2023 14-09-2023
Les 3 02-10-2023 19-09-2023 06-09-2023 09-11-2023 31-10-2023 11-10-2023 28-09-2023
Les 4 16-10-2023 03-10-2023 20-09-2023 07-09-2023 14-11-2023 01-11-2023 12-10-2023
Les 5 06-11-2023 17-10-2023 04-10-2023 21-09-2023 12-09-2023 15-11-2023 02-11-2023

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie.
Bekijk vóór aanvang van de les de volgende filmpjes. <klik hier>
   
   
   
   
   
 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.