Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
  Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F
Les 1 24-09-2018
26-11-2018
15-10-2018
05-11-2018
26-09-2018
31-10-2018
13-09-2018
29-11-2018
19-09-2018
12-12-2018
04-10-2018
13-12-2018
Les 2 10-09-2018 19-11-2018 10-10-2018 27-09-2018 07-11-2018 18-10-2018
Les 3 29-10-2018 01-10-2018 12-09-2018 11-10-2018 17-10-2018 08-11-2018
Les 4 08-10-2018 17-09-2018 14-11-2018 01-11-2018 03-10-2018 20-09-2018
Les 5 12-11-2018 03-12-2018 28-11-2018 15-11-2018 21-11-2018 22-11-2018

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie. (groepen worden opgesplitst)
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.