Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
  Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E
Les A1: 06-09-2021
A2: 25-10-2021
B1: 07-09-2021
B2: 26-10-2021
C1: 16-09-2021
C2: 04-11-2021
D1: 09-09-2021
D2: 28-10-2021
E1: 13-09-2021
E2: 01-11-2021
Les 2 A1: 20-09-2021
A2: 08-11-2021
B1: 21-09-2021
B2: 09-11-2021
C1: 30-09-2021
C2: afgelast
D1: 23-09-2021
D2: 11-11-2021
E1: 27-09-2021
E2: 15-11-2021
Les 3 A1: 04-10-2021
A2: afgelast
B1: 05-10-2021
B2: afgelast
C1: 14-10-2021
C2: afgelast
D1: 7-10-2021
D2: afgelast
E1: 11-10-2021
E2: afgelast

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie.
Les 2
 
Les 3
 
Les 4
 
Les 5
 
   
 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.