Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
  Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G
Les 1 23-09-2019 29-10-2019 11-09-2019 14-11-2019 18-11-2019 05-11-2019 16-10-2019
Les 2 07-10-2019 12-11-2019 25-09-2019 12-09-2019 16-09-2019 19-11-2019 06-11-2019
Les 3 28-10-2019 10-09-2019 09-10-2019 26-09-2019 30-09-2019 17-09-2019 20-11-2019
Les 4 11-11-2019 24-09-2019 30-10-2019 10-10-2019 14-10-2019 01-10-2019 18-09-2019
Les 5 09-09-2019 08-10-2019 13-11-2019 31-10-2019 04-11-2019 15-10-2019 02-10-2019

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie.
Les 2
 
Les 3
 
Les 4
 
Les 5
 
   
 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.