Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G
Les 1 05-09-2022 08-11-2022 26-10-2022 06-10-2022 26-09-2022 15-11-2022 14-09-2022
Les 2 19-09-2022 06-09-2022 09-11-2022 27-10-2022 10-10-2022 13-09-2022 28-09-2022
Les 3 03-10-2022 20-09-2022 07-09-2022 10-11-2022 31-10-2022 27-09-2022 12-10-2022
Les 4 24-10-2022 04-10-2022 21-09-2022 08-09-2022 14-11-2022 11-10-2022 02-11-2022
Les 5 07-11-2022 25-10-2022 05-10-2022 22-09-2022 12-09-2022 01-11-2022 16-11-2022

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie.
Bekijk vóór aanvang van de les de volgende filmpjes. <klik hier>
   
   
   
   
   
 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.