Corona maatregelen

Donderdagmiddag 12 maart heeft de Overheid samen met het RIVM nieuwe richtlijnen aangekondigd teneinde het Corona virus de baas te kunnen worden. Aansluitend heeft het landelijk bestuur van de vereniging de afdelingen geadviseerd. De EHBO vereniging volgt de adviezen van Overheid/RIVM en het landelijk verenigingsbestuur.

Eén en ander houdt in dat, in ieder geval tot 31 maart 2020, de activiteiten van de vereniging stil gelegd worden. Concreet betekent dit dat de lopende EHBO cursus, de cursus en herhalingslessen wandelletsel, de cursus en herhalinglessen EHBDD, de workshop Dementie en de workshop Schokkende gebeurtenissen uitgesteld worden. De toezeggingen voor wat betreft de ondersteuning bij hulpverleningen worden ingetrokken.

In onze agenda staan na 31 maart ook allerlei activiteiten. Op dit moment valt over het al dan niet doorgaan hiervan geen voorspelling te doen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Posted on