Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 24 november wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het gaat in dit geval om een extra vergadering. De capaciteit van de huidige locatie, die wij gebruiken voor de EHBO-cursussen en vervolglessen, bereikt haar grenzen. Ook is uitbreiding van onze activiteiten nauwelijks mogelijk. Om deze reden is op zoek gegaan naar een alternatief. Het bestuur heeft een mogelijk alternatief gevonden en is, namens de vereniging, voornemens een huurovereenkomst aan te gaan.

Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten is, conform artikel 10 lid 3b van de Statuten, de toestemming van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. In deze vergadering zal dan ook deze huurovereenkomst centraal staan. Aanvang van de vergadering is 20:00uur.

Leden van de vereniging zijn inmiddels per brief uitgenodigd voor het bijwonen van deze extra Algemene Ledenvergadering.

 

Posted on