Aanmeldformulier TT Circuit en Festival

Net als voorgaande jaren is de EHBO-vereniging weer betrokken bij de publiekshulpverlening tijdens de TT-races en de festiviteiten rondom de TT in de binnenstad van Assen. Bent u bereid om als eerstehulpverlener op te treden tijdens de festiviteiten dan kunt u zich, door het invullen en verzenden van dit formulier, aanmelden. Als lid van de EHBO-vereniging Assen heeft u over dit onderwerp een (nieuws)brief of e-mail ontvangen.

Uw afdeling *

Aanmeldingsformulier TT

U dient in principe lid te zijn van één van de Drentse afdelingen van de Kon. Ned. Ver. EHBO.

Uw gegevens

Straatnaam inclusief huisnummer

Uw postcode

Uw woonplaats

(dd-mm-jjjj)

Uw leeftijd ligt tussen 18 en 70 jaar.

(in verband met verzekering)

Uw telefoonnummer (zonder streepjes, spaties, o.i.d.)

Uw e-mail adres

Wat is uw bankrekeningnummer? Graag volledig, dus inclusief IBAN.

Uw beschikbaarheid

Ik meld mij aan als vrijwilliger voor de eerstehulpverlening. Genoemde tijden zijn richttijden en dus onder voorbehoud. Ik ben beschikbaar op de volgende dag(en)/tijd(en).

Uw beschikbaarheid ten behoeve van de publiekshulpverlening rondom het TT Circuit.

Uw beschikbaarheid ten behoeve van de eerste hulpverlening in het centrum van Assen.

Uw beschikbaarheid ten behoeve van de eerste hulpverlening in het centrum van Assen.

Tot slot

Graag ontvangen wij een kopie van uw EHBO-diploma. U kunt een scan of foto van uw diploma meezenden met uw aanmelding. (In jpg-, png- of pfd-formaat)

De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie van de vereniging. Ze zijn nodig om u te kunnen informeren in het kader van de verenigingsactiviteiten. Denk hierbij informatie rondom de evenementenhulpverlening, nieuwsbrief etc. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.