Bronzen draaginsignes uitgereikt

Op donderdagavond 12 april werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het verenigingsgebouw. Zoals gebruikelijk stonden het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester op de agenda. Naast het behandelen van deze en andere min of meer verplichte agendapunten zette de voorzitter van de vereniging een aantal leden in het zonnetje. Een blijk van waardering, in de vorm van een bronzen draaginsigne met de Dr. C.B. Tilanus jr. afbeelding, voor het vele werk dat deze leden voor de vereniging hebben verricht.

Posted on