Vervolglessen 2021

Helaas ligt de Covid-19 pandemie nog steeds niet achter ons. Daardoor hebben we nog steeds te maken met de geldende richtlijnen en maatregelen.

Om competent te blijven zijn vervolglessen noodzakelijk. Besloten is om, met inachtneming van de richtlijnen, een serie vervolglessen te organiseren. De leden van de vereniging hebben inmiddels allemaal een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Het organiseren van een EHBO cursus of (losse) reanimatiecursus is op basis van de huidige richtlijnen nog niet goed mogelijk. Zodra er mogelijkheden zijn (versoepelingen, waaronder opheffen 1,5mtr richtlijn) zullen wij uiteraard weer cursussen organiseren. Houd hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor een cursus is wel mogelijk.

Posted on