Geen categorie

Voorbereidingen TT in volle gang

Posted on

De voorbereidingen zijn in volle gang voor wat betreft de eerstehulpverlening in de TT week. Vanavond is de personele bezetting voor zover mogelijk rond gemaakt. We zijn er bijna.  Wat nu nog rest is het samenstellen van de team-indeling. Dat wordt nog een aparte klus op zich.

De stand op dit moment is dat met 97 personen de eerstehulp verzorgd wordt. In totaal zijn dit  430 dagdelen.

De week ziet er voor de vereniging als volgt uit:

21 juni – TT Run.
21 juni – TT Balloon Festival.
22 juni – TT City Racing.
23 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de binnenstad van Assen.
24 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de publiekshulpverlening op het TT Circuit.
25 juni – Middag en avond, TT Speedweek in Assen.
26 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
26 juni – Middag en avond, TT Speed Week in Assen.
27 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
27 juni – Middag en avond, TT Speed Week in de stad.
28 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.


TT Speed Week

Posted on

draaiboek-2013aEind juni staat Assen weer in het teken van de TT. In de binnenstad van Assen een groot feest en op het circuit motorraces met de MotoGP als hoogtepunt.  In  de afgelopen week is er overleg geweest met de GHOR. Op basis van de informatie die door de organisator beschikbaar is gesteld wordt, voor wat betreft de eerstehulpverlening, gepoogd een adequaat inzet-plan te realiseren. Hoe ziet het programma er uit? Waar liggen de risico-punten? Welke eisen heeft de vergunnnig-verlener? Waar moeten de EHBO-posten komen? Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig? Vragen waar een antwoord op moet komen om zo samen met andere partners  tot een adequate inzet te komen.

Aan alle afdelingen van het district Drenthe is de beloofde flyer gezonden. De flyer bevat informatie over de aanpak en de inzet van de vereniging. De flyer is voor geïnteresseerden <hier> te downloaden. Enkele tientallen leden hebben het aanmeldingsformulier waarmee ze hun medewerking toezeggen al ingevuld. De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang.


« Volgende  1 2 3