Algemene Ledenvergadering

Vanwege het Covid-19 virus is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die normaliter in de maand april wordt gehouden, noodgedwongen uitgesteld. De actuele stand van zaken rondom het virus maken een bijeenkomst in het verenigingsgebouw onmogelijk. Daarom is besloten om op 14 oktober 2020, aanvang 19:30uur, een digitale ALV te organiseren.
Leden van de vereniging hebben bij de uitnodiging een link ontvangen waarmee deze digitale vergadering bijgewoond kan worden.

Handleiding voor leden:
Type de link in de uitnodiging over in de adresbalk van uw browser en druk op <enter>. Direct daarna wordt een bestand naar uw computer gezonden. Na het downloaden dient u dit bestand te installeren. Accepteer de uitvoering hiervan. Wanneer dit proces succesvol is verlopen komt u automatisch terecht in het toegangsscherm. Toets uw naam in en klik op ‘join meeting’. Wij willen u graag zien en horen. Klik daarom ‘join with video’ en join with computer audio’ ook aan. Op het volgende scherm kunt u rechts bovenin de weergave naar wens instellen met ‘speaker view’ en ‘gallery view’.

De toegang tot de vergadering wordt gecontroleerd.

Posted on