Geen categorie

Algemene Ledenvergadering

Posted on

 

Op dinsdag 5 april 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2015
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Bespreking districtsvergadering d.d.13 april 2016 te Nieuw Buinen
 • Bespreking Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 te Den Dolder
 • Rondvraag
 • Sluiting

Koning bezoekt EHBO-post

Posted on
Ter gelegenheid van de 50e editie van de Drentse Fiets4Daagse fietste Koning Willem Alexander vanmorgen een stuk van de route mee. Tijdens de fietstocht bracht de Koning en zijn gevolg, waaronder de Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Assen, een bezoek aan de EHBO-post in Witten.

Fiets4Daagse, EHBO-post in Witten
Koninklijk bezoek EHBO-post Witten tijdens Fiets4Daagse. (foto: RTVDrenthe)
Koning in gesprek met 2 leden van de vereniging. (Foto: nieuwsinassen.nl)

IJsspeedway

Posted on

Aankomend weekend staat voor de vereniging het eerste grote evenement van dit jaar op de agenda. Een lang weekend spannende ijsspeedway wedstrijden, misschien de laatste editie vanwege een mogelijke sluiting van de ijsbaan. Motoren rijden met vlijmscherpe spikes in de banden een wedstrijd over 4 ronden. Dat alles zonder rem. Vaart minderen kan alleen door de gashandel dicht te draaien. Plotseling stoppen is er niet bij.

foto-00Donderdagavond start het evenement met een training voor de deelnemers aan de “Roelof Thijs Bokaal”. De wedstrijd wordt vrijdagavond, over een twintigtal heats, verreden. Vrijdagmorgen staat een training op het programma voor de WK-rijders. Zij mogen zaterdagavond en zondagmiddag aan de bak. Voor de WK-rijders bestaat de wedstrijd ook uit 20 heats.

Enkele leden van de vereniging bouwen donderdag de EHBO-kamers op. Zowel voor de deelnemers als voor het aanwezig publiek worden behandelruimtes ingericht. Langs de baan worden posten gesitueerd van waar de hulpverlening op gang komt ingeval van incidenten op de baan. In beide bochten staan hulpverleners. Zowel artsen, verpleegkundigen als eerstehulpverleners staan paraat. Op de tribunes patrouilleren eerste hulpverleners. Zij bieden hulp bij een eventueel incident in het publiek. Alle hulpverleners staan door middel van een portofoon met elkaar in verbinding. Daar waar nodig kan snel hulp geboden worden. Tijdens de wedstrijden staan uiteraard ook ambulances paraat. Het is en blijft een gevaarlijke sport. Een foutje op de baan kan vervelende blessures opleveren. De spikes zijn vlijmscherp en de strobalen staan dichtbij. Op de tribune of de weg er naar toe kan het uiteraard ook mis gaan. Een enkel verzwikken, een blaar oplopen of een simpele val is ook vervelend. In ieder geval staat de vereniging met enkele tientallen hulpverleners paraat. Niet alleen met een simpele pleister maar als het moet ook met meer.


Verenigingsgebouw

Posted on

RPe-124Het begint er op te lijken. Ons nieuwe verenigingsgebouw. Eind november 2014 is het huurcontract getekend. Zoom-04
Per 1 januari 2015 beschikt de vereniging over de sleutels van het pand. In de tussenliggende periode kregen wij van de verhuurder toestemming om materialen te verhuizen. De opslag bij een verhuisbedrijf kon ontruimd worden. Ook materiaal wat bij leden thuis is opgeborgen kan een nieuw plekje krijgen.

In december maakte de verhuurder het pand verder gereed voor gebruik. Er moest bijvoorbeeld nog een tussenwand geplaatst worden en er moesten nog aanpassingen gedaan worden aan de energievoorziening. In de afgelopen weken is het pand verder ingericht en klaar gemaakt voor gebruik. Een doelstelling was om de EHBO-opleiding waarvoor de start gepland stond op 15 januari, in het nieuwe verenigingsgebouw te organiseren. Dat is gelukt.
Nog niet alles is klaar. Het wachten is bijvoorbeeld nog op een keukenblok met koelkast. Daarnaast wordt nog gekeken naar gordijnen en verdere aankleding. Ook wordt er nog een radiator verplaatst. Het resultaat mag er nu al zijn….

Zoom-26Zoom-22Zoom-27Zoom-25Zoom-24


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Op maandagavond 24 november wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het gaat in dit geval om een extra vergadering. De capaciteit van de huidige locatie, die wij gebruiken voor de EHBO-cursussen en vervolglessen, bereikt haar grenzen. Ook is uitbreiding van onze activiteiten nauwelijks mogelijk. Om deze reden is op zoek gegaan naar een alternatief. Het bestuur heeft een mogelijk alternatief gevonden en is, namens de vereniging, voornemens een huurovereenkomst aan te gaan.

Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten is, conform artikel 10 lid 3b van de Statuten, de toestemming van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. In deze vergadering zal dan ook deze huurovereenkomst centraal staan. Aanvang van de vergadering is 20:00uur.

Leden van de vereniging zijn inmiddels per brief uitgenodigd voor het bijwonen van deze extra Algemene Ledenvergadering.

 


Voorbereidingen TT in volle gang

Posted on

De voorbereidingen zijn in volle gang voor wat betreft de eerstehulpverlening in de TT week. Vanavond is de personele bezetting voor zover mogelijk rond gemaakt. We zijn er bijna.  Wat nu nog rest is het samenstellen van de team-indeling. Dat wordt nog een aparte klus op zich.

De stand op dit moment is dat met 97 personen de eerstehulp verzorgd wordt. In totaal zijn dit  430 dagdelen.

De week ziet er voor de vereniging als volgt uit:

21 juni – TT Run.
21 juni – TT Balloon Festival.
22 juni – TT City Racing.
23 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de binnenstad van Assen.
24 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de publiekshulpverlening op het TT Circuit.
25 juni – Middag en avond, TT Speedweek in Assen.
26 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
26 juni – Middag en avond, TT Speed Week in Assen.
27 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
27 juni – Middag en avond, TT Speed Week in de stad.
28 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.


TT Speed Week

Posted on

draaiboek-2013aEind juni staat Assen weer in het teken van de TT. In de binnenstad van Assen een groot feest en op het circuit motorraces met de MotoGP als hoogtepunt.  In  de afgelopen week is er overleg geweest met de GHOR. Op basis van de informatie die door de organisator beschikbaar is gesteld wordt, voor wat betreft de eerstehulpverlening, gepoogd een adequaat inzet-plan te realiseren. Hoe ziet het programma er uit? Waar liggen de risico-punten? Welke eisen heeft de vergunnnig-verlener? Waar moeten de EHBO-posten komen? Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig? Vragen waar een antwoord op moet komen om zo samen met andere partners  tot een adequate inzet te komen.

Aan alle afdelingen van het district Drenthe is de beloofde flyer gezonden. De flyer bevat informatie over de aanpak en de inzet van de vereniging. De flyer is voor geïnteresseerden <hier> te downloaden. Enkele tientallen leden hebben het aanmeldingsformulier waarmee ze hun medewerking toezeggen al ingevuld. De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang.


« Volgende  1 2