Geen categorie

Jarig…

Posted on

De vereniging is jarig vandaag. Precies 90 jaar.

Alle betrokkenen bij de vereniging, van lid tot erelid, worden langs deze weg van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit.


Vereniging actief tijdens de TT

Posted on

 

Volg onze verrichtingen tijdens en op het TT Festival en het TT Circuit hier in ons TT Journaal.


Extra EHBO cursus, op dinsdagavond

Posted on

In de afgelopen periode is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor het volgen van een EHBO-cursus. De woensdagavond cursus, die 18 januari start, is al vol geboekt. Het bestuur van de vereniging heeft besloten een extra EHBO-cursus te organiseren. Op dinsdagavond. Bij voldoende aanmelding start de cursus op 28 februari 2017.
Aanvullende informatie over de cursus is te vinden op deze <pagina>.


Voorzitter krijgt kunstwerk overhandigd

Posted on

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging kreeg voorzitter André Kasemier een kunstwerk overhandigd. De aanleiding hiervoor was het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO waar de afdeling Assen naast een gouden districtsonderscheiding een cheque, te besteden aan een kunstwerk, in ontvangst mocht nemen.

Kunstenares Marinette (Galerie Meijdoorn) heeft het kunstwerk vervaardigd. ‘Best lastig’ aldus Marinette omdat ik bij de opdracht een aantal randvoorwaarden mee kreeg. ‘De gouden speld én Drenthe moesten er in terug komen. Van de voorzitter kreeg ik ook nog een lijstje met kernwoorden van de vereniging. ‘Of ik daar mee aan de slag kon?’ Ik heb getracht deze elementen in mijn werk terug te laten komen. Natuurlijk mochten de verenigingskleuren, blauw en geel, niet ontbreken, met deze toevoeging maakte ik het voor mezelf nog even iets moeilijker.’ 

Samen met de voorzitter onthulde Marinette het schilderij in het verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen. Een luid applaus van de aanwezigen tot gevolg. Marinette kreeg vele complimenten over de wijze waarop zij de vereniging zo treffend heeft kunnen neerzetten.

 

 

 

 

 

 

 


Districtsonderscheiding voor afdeling Assen

Posted on

De afdeling Assen is zaterdag 10 september onderscheiden met de gouden districtsonderscheiding. De hoogste onderscheiding die het district Drenthe kan toekennen aan personen of organisaties. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het District Drenthe van de Kon. Ned. Ver. EHBO, kregen vertegenwoordigers van de afdeling Assen de onderscheiding uitgereikt. De onderscheiding, in de vorm van een speld, is slechts 5 keer eerder uitgereikt. Bij de onderscheiding hoort een cheque te besteden aan een kunstwerk.

In het bijzijn van de Commissaris van de Koning, de burgemeester van Hoogeveen, die zijn waardering uitsprak voor het vrijwilligerswerk en de voorzitter van het hoofdbestuur, sprak de voorzitter van het district lovende woorden over de wijze waarop de afdeling Assen MET ELKAAR de vereniging runt. En met “met elkaar” doelt hij op iedereen die zich inzet voor de vereniging.  En zo is het natuurlijk. Of je secretaris, penningmeester, coördinator, bij het instructie team hoort of vrijwilliger bent die zijn/haar dienst doet, je kunt de verschillende onderdelen niet goed uitvoeren zonder dat je “mekaar” nodig hebt.

Een mooie onderscheiding voor de afdeling Assen.


Algemene Ledenvergadering

Posted on

 

Op dinsdag 5 april 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2015
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Bespreking districtsvergadering d.d.13 april 2016 te Nieuw Buinen
 • Bespreking Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 te Den Dolder
 • Rondvraag
 • Sluiting

Koning bezoekt EHBO-post

Posted on
Ter gelegenheid van de 50e editie van de Drentse Fiets4Daagse fietste Koning Willem Alexander vanmorgen een stuk van de route mee. Tijdens de fietstocht bracht de Koning en zijn gevolg, waaronder de Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Assen, een bezoek aan de EHBO-post in Witten.

Fiets4Daagse, EHBO-post in Witten
Koninklijk bezoek EHBO-post Witten tijdens Fiets4Daagse. (foto: RTVDrenthe)
Koning in gesprek met 2 leden van de vereniging. (Foto: nieuwsinassen.nl)

IJsspeedway

Posted on

Aankomend weekend staat voor de vereniging het eerste grote evenement van dit jaar op de agenda. Een lang weekend spannende ijsspeedway wedstrijden, misschien de laatste editie vanwege een mogelijke sluiting van de ijsbaan. Motoren rijden met vlijmscherpe spikes in de banden een wedstrijd over 4 ronden. Dat alles zonder rem. Vaart minderen kan alleen door de gashandel dicht te draaien. Plotseling stoppen is er niet bij.

foto-00Donderdagavond start het evenement met een training voor de deelnemers aan de “Roelof Thijs Bokaal”. De wedstrijd wordt vrijdagavond, over een twintigtal heats, verreden. Vrijdagmorgen staat een training op het programma voor de WK-rijders. Zij mogen zaterdagavond en zondagmiddag aan de bak. Voor de WK-rijders bestaat de wedstrijd ook uit 20 heats.

Enkele leden van de vereniging bouwen donderdag de EHBO-kamers op. Zowel voor de deelnemers als voor het aanwezig publiek worden behandelruimtes ingericht. Langs de baan worden posten gesitueerd van waar de hulpverlening op gang komt ingeval van incidenten op de baan. In beide bochten staan hulpverleners. Zowel artsen, verpleegkundigen als eerstehulpverleners staan paraat. Op de tribunes patrouilleren eerste hulpverleners. Zij bieden hulp bij een eventueel incident in het publiek. Alle hulpverleners staan door middel van een portofoon met elkaar in verbinding. Daar waar nodig kan snel hulp geboden worden. Tijdens de wedstrijden staan uiteraard ook ambulances paraat. Het is en blijft een gevaarlijke sport. Een foutje op de baan kan vervelende blessures opleveren. De spikes zijn vlijmscherp en de strobalen staan dichtbij. Op de tribune of de weg er naar toe kan het uiteraard ook mis gaan. Een enkel verzwikken, een blaar oplopen of een simpele val is ook vervelend. In ieder geval staat de vereniging met enkele tientallen hulpverleners paraat. Niet alleen met een simpele pleister maar als het moet ook met meer.


Verenigingsgebouw

Posted on

RPe-124Het begint er op te lijken. Ons nieuwe verenigingsgebouw. Eind november 2014 is het huurcontract getekend. Zoom-04
Per 1 januari 2015 beschikt de vereniging over de sleutels van het pand. In de tussenliggende periode kregen wij van de verhuurder toestemming om materialen te verhuizen. De opslag bij een verhuisbedrijf kon ontruimd worden. Ook materiaal wat bij leden thuis is opgeborgen kan een nieuw plekje krijgen.

In december maakte de verhuurder het pand verder gereed voor gebruik. Er moest bijvoorbeeld nog een tussenwand geplaatst worden en er moesten nog aanpassingen gedaan worden aan de energievoorziening. In de afgelopen weken is het pand verder ingericht en klaar gemaakt voor gebruik. Een doelstelling was om de EHBO-opleiding waarvoor de start gepland stond op 15 januari, in het nieuwe verenigingsgebouw te organiseren. Dat is gelukt.
Nog niet alles is klaar. Het wachten is bijvoorbeeld nog op een keukenblok met koelkast. Daarnaast wordt nog gekeken naar gordijnen en verdere aankleding. Ook wordt er nog een radiator verplaatst. Het resultaat mag er nu al zijn….

Zoom-26Zoom-22Zoom-27Zoom-25Zoom-24


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Op maandagavond 24 november wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het gaat in dit geval om een extra vergadering. De capaciteit van de huidige locatie, die wij gebruiken voor de EHBO-cursussen en vervolglessen, bereikt haar grenzen. Ook is uitbreiding van onze activiteiten nauwelijks mogelijk. Om deze reden is op zoek gegaan naar een alternatief. Het bestuur heeft een mogelijk alternatief gevonden en is, namens de vereniging, voornemens een huurovereenkomst aan te gaan.

Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten is, conform artikel 10 lid 3b van de Statuten, de toestemming van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. In deze vergadering zal dan ook deze huurovereenkomst centraal staan. Aanvang van de vergadering is 20:00uur.

Leden van de vereniging zijn inmiddels per brief uitgenodigd voor het bijwonen van deze extra Algemene Ledenvergadering.