Covid-19 maatregelen wederom verscherpt

Het blijkt lastig het virus de baas te worden. Als gevolg van de recente toename van het aantal besmettingen zijn de maatregelen tot het indammen van het Covid-19 virus door de overheid wederom verscherpt.

Met onmiddellijke ingang zijn de activiteiten van de vereniging weer stil komen te liggen. Ons verenigingsgebouw is in ieder geval gesloten tot en met 19 januari 2021.

Een nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de vereniging kan vooralsnog niet plaats vinden.

Posted on