Algemene Ledenvergadering

Vorig jaar moest de ALV uitgesteld worden vanwege de Covid-19 pandemie. Een bijeenkomst in ons verenigingsgebouw was, gelet op de afgekondigde maatregelen, niet mogelijk. Uiteindelijk is de ALV in oktober 2020 langs digitale weg gehouden. Traditioneel wordt de ALV in april georganiseerd. Het bestuur heeft besloten om op 19 april 2021 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te organiseren. Helaas is een bijeenkomst in het verenigingsgebouw nog niet mogelijk. Alle leden hebben per email een uitnodiging toegezonden gekregen voor een digitale uitvoering.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020.
 3. Verslag van de secretaris.
 4. Verslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
 7. Pauze.
 8. Rookbeleid in en rondom pand.
 9. Bestuursverkiezing
 10. Bespreking districtsvergadering d.d. 19 mei 2021 te Pesse.
 11. Bespreking Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juni 2021 te Zeist (via livestream).
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.
Posted on