Covid-19 maatregelen verscherpt

Als gevolg van de toename van het aantal besmettingen zijn de maatregelen tot het indammen van het Covid-19 virus door de overheid verscherpt.

Vanwege deze verscherping heeft het bestuur het volgende besloten:

  • Met ingang van zaterdag 17 oktober 2020 komen de nog geplande vervolglessen te vervallen.
  • Het op 24 oktober 2020 geplande examen wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
  • Toezeggingen voor wat betreft hulpverlening tijdens evenementen worden ingetrokken.
  • Reanimatie/AED cursussen en vervolglessen kunnen vooralsnog niet georganiseerd worden.
Posted on