Vereniging

Bronzen draaginsignes uitgereikt

Posted on
Op donderdagavond 12 april werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het verenigingsgebouw. Zoals gebruikelijk stonden het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester op de agenda. Naast het behandelen van deze en andere min of meer verplichte agendapunten zette de voorzitter van de vereniging een aantal leden in het zonnetje. Een blijk van waardering, in de vorm van een bronzen draaginsigne met de Dr. C.B. Tilanus jr. afbeelding, voor het vele werk dat deze leden voor de vereniging hebben verricht.


25 november 1927 – 2022

Posted on

De vereniging bestaat 95 jaar! Onder genot van een hapje en drankje is dit jubileum in klein comité gevierd in ons verenigingsgebouw. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal leden in de bloemetjes te zetten vanwege hun jarenlange lidmaatschap en inzet voor de vereniging. Enkele hulpverleners, praktijkdocenten en bestuursleden werden door de voorzitter van de afdeling Assen en de voorzitter van het district Drenthe hiermee verrast.


Impressie jubileum

Posted on

Een impressie van de receptie en de feestavond ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum.


Rotary Club Assen doneert

Posted on

 

Op 23 januari is een delegatie van de Rotary Club Assen-Noord op bezoek geweest bij de vereniging. De aanleiding hiervoor was een gift waarmee de EHBO vereniging een junior reanimatiepop heeft kunnen aanschaffen. De EHBO vereniging Assen dankt de Rotary Club Assen-Noord hartelijk voor deze bijdrage.

De leden van de Rotary Club Assen-Noord werden deze avond door de voorzitter van de EHBO-vereniging geïnformeerd over de verschillende aspecten waar de EHBO vereniging bij betrokken is en mee te maken krijgt. Van cursus tot evenementen hulpverlening en alles wat daar tussen zit. Denk aan herhalingslessen en materialen. Zo beschikt de vereniging over een aantal oefen-poppen. Met de gift van Rotary Club Assen-Noord hebben we een junior-pop aan de familie kunnen toevoegen. Uiteraard mocht een demonstratie van een reanimatie met behulp van een AED niet ontbreken. De aanwezigen waren onder de indruk. 

 


Algemene Ledenvergadering

Posted on

 

Op dinsdag 26 mei 2015 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken
 • Notulen van de ALV van 7 april 2014
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezen
 • Bespreking agenda districtsvergadering van 15 april 2015 te Westerbork
 • Bespreking ALV op 30 mei 2015 te Oostvoorne
 • Rondvraag
 • Sluiting

 


Verenigingsgebouw

Posted on

RPe-124Het begint er op te lijken. Ons nieuwe verenigingsgebouw. Eind november 2014 is het huurcontract getekend. Zoom-04
Per 1 januari 2015 beschikt de vereniging over de sleutels van het pand. In de tussenliggende periode kregen wij van de verhuurder toestemming om materialen te verhuizen. De opslag bij een verhuisbedrijf kon ontruimd worden. Ook materiaal wat bij leden thuis is opgeborgen kan een nieuw plekje krijgen.

In december maakte de verhuurder het pand verder gereed voor gebruik. Er moest bijvoorbeeld nog een tussenwand geplaatst worden en er moesten nog aanpassingen gedaan worden aan de energievoorziening. In de afgelopen weken is het pand verder ingericht en klaar gemaakt voor gebruik. Een doelstelling was om de EHBO-opleiding waarvoor de start gepland stond op 15 januari, in het nieuwe verenigingsgebouw te organiseren. Dat is gelukt.
Nog niet alles is klaar. Het wachten is bijvoorbeeld nog op een keukenblok met koelkast. Daarnaast wordt nog gekeken naar gordijnen en verdere aankleding. Ook wordt er nog een radiator verplaatst. Het resultaat mag er nu al zijn….

Zoom-26Zoom-22Zoom-27Zoom-25Zoom-24


Nog een paar dagen…

Posted on

Nog een paar dagen wachten en we kunnen een setje sleutels in ontvangst nemen. Vanaf dat moment staat ons nieuw verenigingsgebouw ter beschikking. Niet altijd even zichtbaar maar in de afgelopen maand is er een hoop gebeurt. Eerst overleg naar aanleiding van de uitkomst van de extra Algemene Ledenvergadering en aansluitend een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens een actielijst opgesteld. Toen nagedacht over de inrichting van het gebouw, de gewenste inventaris en de andere facilitaire benodigdheden. Dat gaat dan van stoelen en tafels tot stofzuiger en toiletpapier. Ook andere zaken passeren de revue. Zo is bijvoorbeeld al meubilair uitgezocht en besteld. De huur van onze huidige opslag is inmiddels ook opgezegd. Gevolg is natuurlijk dat de opslag ontruimd moet worden. Dit laatste is in de tussentijd al gerealiseerd.

Binnenkort wordt het les-materiaal overgebracht vanaf de huidige instructieruimte naar ons nieuwe pand. Hiermee sluiten wij een periode van ongeveer 40 jaren “Vincent van Gogh College” af. Instructieruimte waar wij in al die jaren met veel plezier gebruik van hebben gemaakt.

Op dit moment is de verhuurder druk doende om het gebouw gereed te krijgen voor oplevering. De laatste loodjes, nog een paar kleine puntjes. Als de voortekenen ons niet bedriegen dan kunnen wij op 15 januari 2015 in ons eigen verenigingsgebouw van start met een nieuwe EHBO-cursus. Aanmelding voor de cursus is overigens nog mogelijk.


Algemene Ledenvergadering 2014

Posted on

 

Op maandag 7 april 2014 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken
 • Notulen van de ALV van 8 april 2013
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezen
 • Bespreking agenda districtsvergadering van 9 april 2014
 • Bespreking ALV op 24 mei te Middelburg
 • Rondvraag
 • Sluiting

 


2013 – 2014

Posted on

We zijn al weer een maand onderweg in 2014. Er kan teruggekeken worden op 2013 en wat dat jaar ons allemaal gebracht heeft. Het mag dan crisistijd zijn. Onze activiteiten hebben er nauwelijks onder te lijden gehad. Het aantal aanmeldingen voor de EHBO-cursussen, op donderdagavond en zaterdag, is weliswaar iets minder dan we gewend zijn maar nog steeds voldoende om een cursus te starten. Daar waar iedereen een terugloop van het aantal leden ziet blijft het ledental van onze vereniging stabiel. De vervolglessen zijn massaal gevolgd.
Wat de hulpverlening betreft was 2013 net als de jaren er voor een druk jaar. Misschien nog wel iets drukker. Helaas hebben we diverse aanvragers, vanwege een overvolle agenda, teleur moeten stellen. Er waren geen vrijwilligers meer beschikbaar op dat moment.
Het afgelopen seizoen zijn voor de beginnende hulpverleners speciale, aanvullende, trainingen georganiseerd. Blaarbehandeling, GAVE-methode en sitrap, portofoonbediening, vervoer met brancard en trolley en samenwerken waren onderwerpen die de revue passeerden. Alle actieve hulpverleners mochten tijdens een grote oefening, met meerdere slachtoffers, hun vaardigheden tonen.
Voor enkele basisscholen is Jeugd EHBO verzorgd. Hier speelt de crisis misschien wel een rol. Nog maar twee of drie scholen bieden de leerlingen de mogelijkheid voor Jeugd EHBO les. De eerste aanvraag voor 2014 is al binnen. Misschien zien we dit jaar weer een stijgende lijn, wie weet?

2014 beloofd weer een druk jaar te worden. De eerste EHBO cursus is al weer gestart. In maart start, bij voldoende aanmelding, een nieuwe zaterdag cursus. De eerste evenementen voor 2014 zijn overigens al weer gedraaid. De aanvragen voor nieuwe evenementen stromen al weer binnen.
Naast dit alles blijven we aan te weg timmeren om onze vereniging op de kaart te houden. Regelmatig plaatsen we nieuws en berichten op de website, op Twitter en op Facebook.  Voor alle activiteiten geldt dat we dit niet zonder vrijwilligers kunnen doen.


Vakantie, maar wanneer dan?

Posted on

Voor de EHBO-vereniging Assen lijkt vakantie (nog) niet weggelegd. Nog maar net de eerstehulpverlening rondom de TT afgerond of het volgende evenement staat al weer voor de deur. In de achter ons liggende periode zijn wij aanwezig geweest bij de Skate2Daagse, de Drentse Fiets4Daagse en op moment van publiceren van dit bericht zijn leden van de vereniging actief tijdens het Truckstar Festival op het TT Circuit.
Maandag 29 juli start de 49e Internationale Jeugdtour. Een hele week wielrennen voor de jeugd, van een tijdrit, een criterium, een omloop tot een klassieker naar voorbeeld van de Tour de France. Ook hier wordt gestreden om de gele trui.
Vrijdagavond 2 augustus staan leden paraat bij een demonstratie met raceauto’s en motoren langs de Vaart ZZ in Assen. Een heuse Formule 1 bolide maakt zelfs zijn opwachting. Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus verzorgt de EHBO vereniging Assen de publiekshulpverlening tijdens de Gamma Racing Days op het TT Ciruit. Topdrukte en dus nog geen tijd voor vakantie.