2013 – 2014

We zijn al weer een maand onderweg in 2014. Er kan teruggekeken worden op 2013 en wat dat jaar ons allemaal gebracht heeft. Het mag dan crisistijd zijn. Onze activiteiten hebben er nauwelijks onder te lijden gehad. Het aantal aanmeldingen voor de EHBO-cursussen, op donderdagavond en zaterdag, is weliswaar iets minder dan we gewend zijn maar nog steeds voldoende om een cursus te starten. Daar waar iedereen een terugloop van het aantal leden ziet blijft het ledental van onze vereniging stabiel. De vervolglessen zijn massaal gevolgd.
Wat de hulpverlening betreft was 2013 net als de jaren er voor een druk jaar. Misschien nog wel iets drukker. Helaas hebben we diverse aanvragers, vanwege een overvolle agenda, teleur moeten stellen. Er waren geen vrijwilligers meer beschikbaar op dat moment.
Het afgelopen seizoen zijn voor de beginnende hulpverleners speciale, aanvullende, trainingen georganiseerd. Blaarbehandeling, GAVE-methode en sitrap, portofoonbediening, vervoer met brancard en trolley en samenwerken waren onderwerpen die de revue passeerden. Alle actieve hulpverleners mochten tijdens een grote oefening, met meerdere slachtoffers, hun vaardigheden tonen.
Voor enkele basisscholen is Jeugd EHBO verzorgd. Hier speelt de crisis misschien wel een rol. Nog maar twee of drie scholen bieden de leerlingen de mogelijkheid voor Jeugd EHBO les. De eerste aanvraag voor 2014 is al binnen. Misschien zien we dit jaar weer een stijgende lijn, wie weet?

2014 beloofd weer een druk jaar te worden. De eerste EHBO cursus is al weer gestart. In maart start, bij voldoende aanmelding, een nieuwe zaterdag cursus. De eerste evenementen voor 2014 zijn overigens al weer gedraaid. De aanvragen voor nieuwe evenementen stromen al weer binnen.
Naast dit alles blijven we aan te weg timmeren om onze vereniging op de kaart te houden. Regelmatig plaatsen we nieuws en berichten op de website, op Twitter en op Facebook.  Voor alle activiteiten geldt dat we dit niet zonder vrijwilligers kunnen doen.

Posted on