TT & TT Festival

De EHBO-vereniging Assen is ook dit jaar weer betrokken bij de eerstehulpverlening voor het publiek tijdens de TT en in de binnenstad van Assen tijdens het TT Festival. De werving van EHBO-vrijwilligers voor de TT is donderdag 09-05-2013 van start gegaan. Er is inmiddels een mailing verzonden in de vorm van een nieuwsbrief. Leden waarvan geen emailadres bekend is bij de ledenadministratie kunnen binnenkort een papieren versie in de brievenbus verwachten.

Op de website is een aanmeldingsformulier beschikbaar waamee leden zich vanaf nu weer kunnen aanmelden als EHBO-vrijwilliger voor de TT en het TT Festival. Er wordt ook een mailing, inclusief een bijlage met extra informatie, verzonden naar alle EHBO afdelingen in Drenthe.

Naast dit alles zijn de TT-journaal pagina’s geopend. Belangstellenden kunnen aan de hand van deze pagina’s op de hoogte blijven van de gebeurtenissen rondom de TT.

Posted on