Planning vervolglessen

vervolglesDe secretaris houdt heel nauwgezet de administratie bij voor wat betreft de uitnodigingen voor de vervolglessen en de daaraan verbonden planning. Enerzijds door de onverwachte groei van het aantal leden en anderzijds als gevolg van afmeldingen vanwege verhindering ontstaat er een planningsprobleem. Enkele lessen raken “overvol” en dat vormt een ongewenste situatie. We zijn hierdoor genoodzaakt een “stop” af te kondigen voor een aantal avonden.

Het gaat om:
Les 3 op 3 oktober
Les 5 op 10 oktober
Les 2 op 31 oktober
Les 4 op 7 november.

Wanneer je uitgenodigd bent voor één van deze avonden, en een andere lesavond vormt geen probleem voor je, dan verzoeken we je contact op te nemen met het secretariaat. We kunnen je dan mogelijk overhevelen naar een andere datum. Voor de vervolglessen in 2014 gaan we onderzoeken of we aan het huidige aantal groepen een nieuwe groep toe kunnen voegen.

Posted on