TT Journaal 2012

Op deze pagina enkele nieuwsfeiten van de vereniging rondom de TT.
30-06-2012 – 18:00 | Het zit er op. De races zijn afgelopen en het publiek gaat huiswaarts. De hulpverleners sluiten de dag af met een gezamelijke maaltijd en praten nog even na over de gebeurtenissen. Daarna keren ook zij huiswaarts.
30-06-2012 – 16:00 | De TT races zijn nog niet ten einde maar er zijn al weer een twaalftal hulpverleners actief in de binnenstad van Assen. De “After Party” staat nog op het programma.

30-06-2012 Р06:30 | De eerstehulpverleners kruisen elkaar. De ̩̩n gaat naar bed, de ander gaat naar het circuit. Met andere woorden, er zijn circa tachtig eerstehulpverleners op de been in Assen. Deze laatste groep meldt zich op het afgesproken verzamelpunt om vervolgens in ̩̩n grote groep op de fiets te vertrekken naar het circuit.

30-06-2012 – 06:00 | De “echte” TT Nacht zit er op. Twaalf EHBO teams stonden vannacht paraat. Alle teams hebben het redelijk druk gehad. Gelukkig deden zich ook vannacht, net als de voorgaande nachten, geen ernstige incidenten voor. Over het algemeen hadden de EHBO-teams het druk met dronken bezoekers. Opvallend was dat er ook laveloze minderjarigen werden aangetroffen. Wat betreft het aantal bezoekers kan opgemerkt worden dat het rond alle podia bomvol stond met feestvierders. Het was en bleef een gezellige nacht. Alle hulpverleners keren met een goed gevoel huiswaarts. En niet alleen van een hamburger. Hulpverleners die deze TT Nacht voor het eerst mee maakten lieten weten dat ze volgend jaar weer van de partij willen zijn.

29-06-2012 – 15:00 | De eerste wasjes zijn al weer gedraaid en hangen nu te drogen. Omdat het donderdagavond behoorlijk warm was is er meer frisdrank gedronken dan verwacht. De aanwezige voorraad moest daarom iets uitgebreid worden. Op naar de supermarkt….

29-06-2012 – 12:00 | Op het TT Circuit Assen wordt weer volop getraind door de heren coureurs. Onze lokale held, Jasper Iwema, doet opnieuw pogingen om snelle ronden neer te zetten. Er zijn vandaag naast het Medisch Centrum Publiek een drietal EHBO-posten geopend.
29-06-2012 – 05:00 | De donderdagnacht zit er ook op voor wat het TT Festival betreft. Vanwege het warme weer zijn we wat later thuis dan verwacht. Veel bezoekers blijven nog even gezellig in de stad hangen. Net als gisteren konden we ook vannacht enkele incidenten noteren, uiteenlopend van bloedneus tot een sleutelbeenfractuur. Met een verbandje of een pleister konden veel bezoekers hun weg vervolgen. En als er veel mensen het feest bezoeken zitten er ook altijd enkele opvallende mensen tussen. Zo ook nu. Dat maakt het feest nog leuker.
28-06-2012 – 19:30 | De briefing voor het TT Festival is achter de rug. Iedereen pakt kleding, lunchpakket en portofoon om richting de EHBO-posten te gaan. De eerste melding is er ook al. Dat belooft wat voor de komende nacht.
28-06-2012 – 12:00 | Inmiddels zijn op het TT Circuit Assen de eerste trainingen achter de rug. Het Medisch Centrum Publiek is geopend alsmede één EHBO post. Twee hulpverleners patrouilleren over de zogenoemde “Hospitality area” van het rennerskwartier.
28-06-2012 – 02:00 | De eerste nacht zit er op. We kunnen er tevreden op terug kijken. Een paar incidentjes zijn, op het speciaal voor het evenement ingericht coördinatie centrum, genoteerd. De inzet van een ambulance was helaas een keer noodzakelijk maar verder werden we gelukkig niet geconfronteerd met ernstige zaken. Dit alles maakte het mogelijk om met de samenwerkende organisaties de gemaakte afspraken en procedures nog een keer te testen. In schooltermen: “een geslaagde generale repetitie”.
Het was vannacht gezellig druk. Het Koopmansplein en het podium aan de Noordersingel trokken beide veel publiek. Rondom De Markt was het beeld weer als vanouds. Als hulpverlener bij een evenement wordt je soms verrast. Ineens sta je oog in oog met een artiest. Gers Pardoel in dit geval en hij heeft ook nog tijd voor een groepsfoto. Wat wil je nog meer?

27-06-2012 – 18:30 | We staan te trappelen, lijkt het. De eerste hulpverlener meldt zich al ruim op tijd aan. Om 19:00 uur is iedereen aanwezig. Onder het genot van een kop koffie krijgen de hulpverleners nog de laatste instructies en bijzonderheden te horen. Nu al kan gezegd worden dat de stemming optimaal is onder de hulpverleners.

27-06-2012 – 14:00 | Vanmiddag zijn een viertal EHBO posten in de binnenstad van Assen ingericht en klaar gemaakt voor gebruik. Aan de bewegwijzering kan het niet liggen. Die is in ruime mate door de organisatie aangebracht. Nog een paar uur te gaan voordat we echt “los” gaan.

25-06-2012 – 17:00 | Klaar voor de start? Bijna. Nog even de laatste benodigdheden voor de eerste briefing in de auto doen.

21-06-2012 | Het aanmeldingsformulier is gesloten. Honderd eerstehulpverleners zullen volgende week in touw zijn bij de verschillende onderdelen.

20-06-2012 | Vandaag hebben we nog enkele aanmeldingen ontvangen. Daarmee hebben we tot onze vreugde de planning voor het TT Festival rond kunnen krijgen. De aanmeldingsmogelijkheid voor het TT Festival is nu gesloten.
Vanavond zijn enkele leden weer druk bezig geweest met de voorbereidingen. De administratie is weer bijgewerkt, verbandtassen gecontroleerd, verbandboxen zijn voorzien van wielen en handgrepen, de briefing is voorbereid, lunchpakketten besteld, de groothandel is bezocht en het TT Journaal is nog even bijgewerkt. Kortom er is niet stil gezeten.

19-06-2012 | De puzzel is nagenoeg gereed. Alleen voor vrijdag de 29e juni zoeken we nog enkele hulpverleners voor de publiekshulpverlening op het circuit. Voor het TT Festival in de binnenstad van Assen geldt hetzelfde maar dan voor zaterdagavond 30 juni. Beschikbaar? Meld je aan met behulp van het aanmeldingsformulier.

16-06-2012 | Het draaiboek mag dan gereed zijn. Nu moet het rooster nog ingevuld worden. Een hele puzzel. Als vereniging zijn wij bijzonder blij dat er door EHBO-afdelingen in Drenthe positief is gereageerd op onze oproep. Leden van verschillende afdelingen hebben zich aangemeld. In totaal werken er bijna 100 vrijwillige eerstehulpverleners mee aan het evenement. Helaas kunnen we de indeling nog niet voor de volle honderd procent vaststellen. Hier en daar moet nog een klein gaatje gevuld worden. Maar we hebben er vertrouwen in dat het lukt.

16-06-2012 | Gisteravond zijn de laatste puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet voor wat het draaiboek betreft. Het draaiboek is gereed en is inmiddels naar onze “huisdrukker” Multicopy gezonden voor het printen en vervaardigen van de boekwerken. Iedere hulpverlener krijgt tijdens de briefing, die gehouden wordt op maandagavond 25 juni en dinsdagavond 26 juni, een exemplaar mee. Vanavond zijn de uitnodigingen verstuurd naar de deelnemers. Per brief of per e-mail.

08-06-2012 | Zoals al in eerdere berichten is gemeld zijn de voorbereidingen in volle gang voor wat de aanstaande TT betreft. Assen wordt zo langzamerhand in de stemming gebracht. De publicaties in de media nemen toe en ook in de stad worden voorbereidingen getroffen. Bogen worden over de invalswegen geplaatst en reclamezuilen verschijnen op verschillende plekken. Voor wat de eerste hulpverlening betreft zijn de afgelopen dagen de laatste bijzonderheden met de organisatoren besproken. Het draaiboek heeft nu nog een status “concept” maar kan al over een paar dagen de status “definitief” krijgen. Wij liggen dus mooi op schema.

aanmeldingsformulier op website

Inmiddels zijn er ook al enkele tientallen aanmeldingen binnengekomen van leden van de EHBO-vereniging Assen. Sommige leden hebben een sterke voorkeur voor de publiekshulpverlening op het TT Circuit Assen. Anderen zijn minder geinteresseerd in motorsport en vinden het TT Festival leuker. Er zijn ook leden die geen voorkeur uitspreken maar gewoon deel willen uitmaken van het legioen eerstehulpverleners. Kortom verschillende redenen voor een aanmelding. De oproep richting andere EHBO-afdelingen in het District Drenthe heeft succes. Van verschillende afdelingen melden leden zich aan. De EHBO-vereniging Assen is bijzonder blij met de aangeboden hulp. Iedereen krijgt binnenkort een uitnodiging voor het bijwonen van een informatie/instructie avond.

08-06-2012 | Voor wat betreft de eerstehulpverlening op woensdag 27 juni en donderdag 28 juni is de mogelijkheid tot aanmelden inmiddels gesloten. Het aantal aanmeldingen voor deze dagen is op dit moment voldoende. We zijn er echter nog niet. Voor vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwillige eerstehulpverleners.

26-05-2012 | Aan alle afdelingen van het district Drenthe is een flyer gezonden met een beschrijving van en achtergrondinformatie over de EHBO vereniging Assen in de TT week. Door middel van deze flyer worden andere EHBO afdelingen in Drenthe geattendeerd op het feit dat assistentie welkom is.
Flyer downloaden? Klik hier

25-05-2012 | De voorbereidingen voor de publiekshulpverlening op het TT Circuit Assen en voor het TT Festival zijn in volle gang. In het centrum van Assen worden vier EHBO-posten ingericht en op het circuit zes posten. Afgelopen week hebben een aantal leden de inrichting van de posten gecontroleerd en gereed gemaakt voor gebruik.

De programmering van de diverse evenementen wordt steeds wat duidelijker. Zo langzamerhand wordt ook duidelijk hoe de inzet van de vereniging er uit komt te zien. Alle leden van de vereniging is een bericht gezonden met daarin de oproep om zich aan te melden als vrijwilliger. Ook de leden van andere afdelingen die vorig jaar een bijdrage hebben geleverd zijn benaderd. Het aanmeldingsformulier is voor aanmelding beschikbaar gemaakt.