Les schema

Hieronder vindt u een overzicht met data van de vervolglessen voor dit seizoen. In geval van verhindering gelieve, tijdig, in overleg met het “Bestuurslid van Dienst” een vervangende datum vast te stellen. De vervolglessen worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Zoom in Assen.
  Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F
Les 1 11-09-2017
25-09-2017
10-10-2017
31-10-2017
01-11-2017
15-11-2017
14-09-2017
30-11-2017
18-10-2017
08-11-2017
05-10-2017
09-11-2017
Les 2 09-10-2017 26-09-2017 29-11-2017 28-09-2017 06-12-2017 19-10-2017
Les 3 30-10-2017 14-11-2017 13-09-2017 12-10-2017 20-09-2017 21-09-2017
Les 4 13-11-2017 28-11-2017 27-09-2017 16-11-2017 04-10-2017 23-11-2017
Les 5 27-11-2017 12-09-2017 11-10-2017 02-11-2017 22-11-2017 07-12-2017

Onderwerpen:

Les 1
Verslikking, AED / Reanimatie. (groepen worden opgesplitst)
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het volgen van de vervolglessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma. Omzetting van het diploma naar een certificaat kan ook een consequentie zijn. Wanneer u voldoet aan de competentie eisen wordt uw lidmaatschap, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk, vóór 31 december, kenbaar te maken bij het secretariaat.